Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výběrové řízení na správce sportovní haly

Typ: ostatní
Výběrové řízení na správce sportovní haly

Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov vyhlašuje

výběrové řízení na správce sportovní haly.

 

 Druh práce: celotýdenní zajištění provozu sportovní haly včetně sobot a nedělí a státních svátků, správa objektu, technická správa a údržba objektu, údržba zeleně v okolí objektu, administrativa spojená s koordinací obsazenosti sportovní haly.

 

Místo výkonu práce: Základní škola – Sportovní hala Hustopeče nad Bečvou, Školní 223, Hustopeče nad Bečvou

 

Základní předpoklady:

· státní občanství ČR

· zdravotní způsobilost

· bezúhonnost a spolehlivost

· počítačová gramotnost – práce s MS Office

  • organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
  • středoškolské vzdělání
  • řidičský průkaz skupina B

·    nutná časová flexibilita (včetně víkendů a svátků)

 

 

 Přihláška musí obsahovat:

· jméno, příjmení a titul uchazeče

· datum a místo narození uchazeče

· státní příslušnost uchazeče

· místo trvalého pobytu, telefonní a e-mailový kontakt uchazeče

· číslo občanského průkazu uchazeče

· datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

· strukturovaný životopis

· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláním

· představa o fungování správy a využití objektu 

  • popis vlastní představy o provozu sportovní haly a možnostech využívání sportovní haly veřejností, o propagaci apod.

 

Předpokládaný nástup:

· od července 2018

 

Pracovní doba:

· pružná podle potřeby uživatelů objektu (konto pracovní doby)

· nutná dostupnost pro případ havárie a komunikace s uživateli objektu v pracovní dny i o víkendech a svátcích

 

 

Platové podmínky:

Platové podmínky se řídí zákonem  č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízením vlády č.  341/2017 Sb.  o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová třída 5.,

Při kvalitním výkonu služby osobní ohodnocení.

 

Přihlášku v zalepené obálce je nutno doručit poštou nebo osobně na adresu:

Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okre s Přerov

Školní 223, 753 66 Hustopeče nad Bečvou nejpozději  do 18.6.2018  do 12.00 hodin.

Obálka musí být označená textem: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení – správce sportovní haly.

 

Další sdělení k průběhu výběrového řízení:

  • součástí výběrového řízení bude pohovor před hodnotící komisí
  • termíny osobních pohovorů budou sděleny telefonicky nebo e-mailem
  • výsledek výběrového řízení bude všem uchazečům oznámen písemně
  • vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

 

Hustopeče nad Bečvou, 4.6.2018                                                Mgr. Jaroslav Bečák, ředitel školy

 


Vytvořeno: 7. 6. 2018
Poslední aktualizace: 7. 6. 2018 09:22
Autor: