Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výběrové řízení referent/ka odboru VVF

Typ: ostatní
Výběrové řízení referent/ka odboru VVF

 

Městys Hustopeče nad Bečvou 

 TAJEMNÍK  Úřadu městyse  HUSTOPEČE NAD BEČVOU

 

vyhlašuje  výběrové  řízení  na  obsazení místa:

referent/ka odboru

vnitřních věcí a financí

místo výkonu práce je městys Hustopeče nad Bečvou

termín nástupu dle dohody (nejlépe březen 2019)

 

 

Vaším úkolem bude zejména:

 • spisová služba úřadu
 • evidence došlých plateb pohledávek
 • evidence došlých faktur a vystavování faktur
 • správa místních poplatků
 • evidence majetku a inventarizace
 • evidence nájemních vztahů
 • zástup zajišťování výstupu z Czechpointu a vidimace a legalizace, pokladny, podatelny, evidence obyvatel a hlavní účetní

 

Požadavky:

 • minimálně úplné středoškolské vzdělání
 • praxe v oboru (min. 3 roky výhodou)
 • znalost zákona o správním řádu, zákona o obcích, zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a spisové službě
 • znalost práce v informačním systému MUNIS (výhodou)
 • znalost práce na PC (Word, Excel, apod.)
 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • společenská úroveň jednání a vystupování
 • řidičský průkaz skupiny „B“

 

Předpoklady:

 • občan ČR, příp.cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • uchazeč musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Platové zařazení:

 • platová třída 9 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

 

K písemné přihlášce přiložte  tyto  doklady:

 • životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, týkající se správní činnosti výše uvedeného oboru
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP, nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete do  28.2.2019 na  adresu: Městys Hustopeče nad Bečvou, tajemník úřadu městyse, náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou.

Upozornění pro uchazeče – v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, nemohou být do výběrového řízení zařazeny! Kontaktní osoba: Ing. Václav Vomáčka - tajemník úřadu městyse, telefon: 581 626 111, e-mail: tajemnik@ihustopece.cz.

 


Vytvořeno: 18. 2. 2019
Poslední aktualizace: 18. 2. 2019 14:44
Autor: