Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zahajuje se stavba nové sportovní haly

Typ: ostatní
Zahajuje se stavba nové sportovní haly

Začala výstavba nové sportovní haly

V únoru  2017 začaly práce na demolici stávající tělocvičny u ZŠ v Hustopečích nad Bečvou.

Vše probíhalo dle připraveného projektu a právoplatného stavebního povolení. Dodavatelem demolice byla firma DEMSTAV GROUP, s.r.o. Hranice. Celkové náklady na odstranění stavby byly dle smlouvy o dílo ve výši cca 820 tisíc Kč.

Demolicí stávající tělocvičny byl zajištěn částečný prostor pro novou stavbu, která bude výrazně  větší, než původní objekt.

Investiční záměr řeší výstavbu nové sportovní haly u stávajícího objektu základní školy na ulici Školní 223 v Hustopečích nad Bečvou, se kterým bude hala provozně propojena spojovacím krčkem. Hala bude vybudována z části nad půdorysem již zdemolované tělocvičny včetně základů a na volném pozemku v zahradní části areálu základní školy. Sportovní hala je navržena o velikosti 40,9 x 31,5 m. Hlavní část sportovní haly bude tvořit hala s víceúčelovým hřištěm pro více druhu sportů a skladem nářadí. V budově haly jsou navrženy šatny, umývárny, sociální zařízení, úklidové místnosti. Kolem východní fasády bude situováno 14 parkovacích míst pro osobní automobily a nová příjezdová komunikace. Okolí východní strany nového objektu bude vysázeno nízkými okrasnými keři. Zajímavým prvkem přístavby je volba obloukového zastřešení. Sportovní hala je navržena v souladu s ustanovením vyhlášky č.369 z roku 2001, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace (bezbariérové užívání). Projektovaná sportovní hala bude napojena na stávající inženýrské sítě. Projekt je v souladu se strategickým plánem Městyse Hustopeče nad Bečvou, schválený zastupitelstvem městyse 25.6.2015.

V prosinci 2016 až do ledna 2017 probíhalo otevřené podlimitní výběrové řízení na dodavatele stavby dle nových podmínek.

Věříme, že sportovní hala najde své uplatnění. Zkvalitní se sportovní činnost dětí, mládeže i dospělých. Své uplatnění najdou také místní spolky a organizace. Vybudováním nového zázemí podpoříme sportovní veřejnost i z okolních obcí a škol.

Olomoucký kraj již finančně přispěl částkou 8 mil. Kč ze svého rozpočtu. Byla podána žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, již výsledek se dozvíme v březnu 2017 a rovněž městys se bude podílet na kofinancování stavby úvěrem.

Dodavatel : 1.VASTO spol. s.r.o, Vsetín      cena dle SOD   bude činit cca 32 mil. Kč vč. DPH

Projektant : PROJEKTY VODAM spol. s.r.o.  Hranice

Technický dozor investora: Ing. Jiří Hendrych, Valašské Meziříčí


Vytvořeno: 28. 2. 2017
Poslední aktualizace: 7. 7. 2017 23:02
Autor: