Obsah

ROK 2018

Místní knihovna Vysoká působí v obci s 1364 obyvateli. Je umístěna v budově hasičské zbrojnice v samostané místnosti v prvním patře. Nemá bezbariérový přístup.
Ve stálém fondu má 13 210 knihovních jednotek. Z toho naučné literatury pro dospělé 3 080 svazků a beletrie 7 674 svazků. Pro mládež 2 110 svazků a mládež naučná 364 svazků.

Kromě stálého fondu nabízí knihovna svým čtenářům novinky z výměnného fondu, který je do knihovny dovážen pravidelně třikrát ročně. Celkem je k dispozici dalších nejméně 250 svazků. 

Městys přispívá na nákup knih a materiálu každoročně. 

Knihovna je základní knihovnou a součástí střediska Hustopeče nad Bečvou, výkon regionálních funkcí pro ni zajišťuje pověřená knihovna - Místní knihovna Hustopeče nad Bečvou.

Knihovna nabízí zdarma veřejný internet registrovaným i neregistrovaným uživatelům v knihovně na jednom počítači. K dispozici je i tiskárna. Veřejný internet lze využívat v půjčovní dobu.

 

Statistické údaje za rok 2018:
Počet registrovaných čtenářů: 186 z toho 58 do 15 let
Počet návštěvníků: 2 418
Počet uživatelů internetu: 75
Výpůjčky celkem: 7 568