Obsah

Odpady 2018

Vážení spoluobčané platby za odpady v roce 2018 budou probíhat formou žetonů a pytlů.

Každý trvale přihlášený obyvatel městyse musí odebrat za rok 2018:

1x žeton na popelnici             71,35,-Kč bez DPH

1x pytel na plasty                 18,27,-Kč bez DPH

Celkem                                89,62,-Kč bez DPH(15%) – 103,-Kč s DPH

 

Třídění odpadů:

Plasty, Sklo, Kov, Nápojové kartony – plastové pytle (sběr v termíny svozu popelnic), možno také uložit na sběrném dvoře

Papír, lepenka – uložení na sběrném dvoře, školní sběr

Čím vice odpadu na osobu se vytřídí, tím více peněz se městysi vrátí ve formě odměn za třídění odpadu, které vyplácí společnost EKO-KOM.

Nebezpečný odpad

Veškerý nebezpečný odpad možno uložit bezplatně na sběrném dvoře.

Mobilní svozy nebezpečného odpadu firmou BIOPAS, spol. s.r.o. již nebudou.

Velkoobjemový odpad

Svoz odpadu bude probíhat 1x ročně (bezplatně) o termínu budete informováni formou letáků nebo je možno uložit tento odpad na sběrném dvoře

Elektroodpad

Možno uložit bezplatně na sběrném dvoře v rámci zpětného odběru elektrozařízení

Elektrowin, Asekol, Ekolamp, Ecobat

  • velké domácí spotřebiče vč. chladniček
  • malé domácí spotřebiče
  • elektrické nářadí a nástroje
  • televizory a PC monitory
  • výpočetní a telekomunikační technika
  • spotřební elektronika
  • hračky, vybavení pro volný čas a sport
  • trubicové a úsporné zářivky a výbojky
  • baterie, monočlánky

 

Biologicky rozložitelný odpad

od 1. dubna do 30. října kalendářního roku možno uložit ve sběrném dvoře do připraveného kontejneru.

Kdo má možnost kompostovat doma v kompostérech

O veškerých změnách případně novinkách v odpadovém hospodářství městyse budete včas informováni.

Ceník

Žeton popelnice -          71,35,-Kč                  82,-Kč s DPH

Kontejner 1100 l         243,50,-Kč                280,-Kč s DPH

Pytel plast -                 18,27,-Kč                  21,-Kč s DPH

Pytel kov -                    9,65-Kč                    11,-Kč s DPH

Pytel sklo                      9,65,-Kč                   11,-Kč s DPH

 

Pytel nápojové kartony – zdarma

 

Pytle si bude možno zakoupit na prodejních místech dle ceníku.

 

Uložení odpadů na sběrném místě (sběrný dvůr Hustopeče nad Bečvou):

 

 

Kov, Sklo, Papír, Plasty                                                  Zdarma

 

Lednice, Velké elektro (myčky, pračky, trouby atd.)    Zdarma – zpětný odběr

TV, Monitory,                                                           Zdarma – zpětný odběr

Drobné elektrozařízení                                              Zdarma- zpětný odběr

Zářivky, výbojky, kompletní světla                             Zdarma- zpětný odběr

 

Oděvy                                                                       Zdarma

 

Polystyrén                                                                  Zdarma

                       

Pneumatiky (osobní auto)                                           21,75,-Kč/ks       25,-Kč s DPH

Pneumatiky (nákladní auto, traktor malá)                    43, 50,-Kč/ks       50,-Kč s DPH

Traktor(velká)                                                         130, 45,-Kč/ks     150,-Kč s DPH

 

Duše, pláště kolo                                                        Zdarma

 

 

Ostatní odpad v pytlích (hadry, boty atd.) 120l            71,35,-Kč            82,-Kč s DPH

Objemný odpad  (sedačky,skříně, matrace atd.)        443,50,-Kč/m3     510,-Kč s DPH

 

Nebezpečný odpad                                                       Zdarma

 

Biologický odpad  od 1.4. do 30.11.2018                       Zdarma