Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

1/1999 - o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních zájmových útvarů.

vyh_2_1999.doc Staženo: 729x

1/2000 - O fondu rozvoje bydlení

vyh_1_2000.doc Staženo: 727x

1/2001 - Kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce Hustopeče n. B., včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Hustopeče n. B.

vyh_1_2001.doc Staženo: 826x

2/1995 - o dodržování veřejného pořádku, při využívání rekreačního areálu, tvořeného vodními plochami po těžbě štěrkopísku a přilehlými pobřežními pozemky.

vyh_2_1995.doc Staženo: 738x

2/1999 - O místních poplatcích

vyh_2_1999.doc Staženo: 572x

7/1995 - o dodržování veřejného pořádku, při omezeném sportovním a rekreačním využívání vodní plochy v dobývacím prostoru a.s. Štěrkopískovny a pískovny Olomouc Hustopeče I.

vyh_7_1995.doc Staženo: 815x

Ceník vodného a stočného

ceník vodného a stočného.pdf Staženo: 1773x

Obchodní podmínky pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění vod veřejnou kanalizací

obchodní podmínky.pdf Staženo: 663x

Odpadové hospodářství

odpadové hospdářství.pdf Staženo: 1356x

OZV 1/2013

o místních poplatcích

ozv 1-2013 poplatky.pdf Staženo: 473x

OZV 1/2014

o místních poplatcích

ozv 1-2014 - místní poplatky.pdf Staženo: 455x

OZV č. 1/2001 OBCE HUSTOPEČE NAD BEČVOU kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce Hustopeče nad Bečvou, včetně systému nakládání se staveb

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2001 OBCE HUSTOPEČE NAD BEČVOU kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce Hustopeče nad Bečvou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Hustopeče nad Bečvou

vyhláška o odpadech.doc Staženo: 733x

OZV č. 1/2009, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

ozv 1-2009.pdf Staženo: 628x

Reklamační řád

reklamační řád.pdf Staženo: 595x

Stránka

  • 1