hlášení závad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

MEIS 2009

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka městyse
Virtuální prohlídka

 

Stav vodní hladiny Loučský potok

 

Partneři kulturních akcí městyseRádio Haná


 Hranický deník

Česká spořitelna, a.s.

 

 

Oćhranný svaz autorský

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

OVĚŘOVÁNÍ LISTIN (Vidimace)

 • Co potřebujete: listinu včetně pořízené kopie
 • Typy listin, které lze ověřit (vidimovat):
  • prvopis
  • již ověřenou vidimovanou listinu
  • výstup z autorizované konverze dokumentů
  • opis nebo kopii pořízenou ze spisu
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu
 • Kolik to bude stát:
  • 30,- Kč za každou i započatou stránku

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ (Legalizace)

 • Co potřebujete:
  • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany
  • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana
  • listinu, na které chcete podpis ověřit
 • Typy listin, na kterých lze provést ověření podpisu (legalizaci):
  • listina s českým textem
  • vícejazyčný formulář (musí obsahovat i český jazyk)
  • cizojazyčný text, který je úředně přeložen do českého jazyka
 • Kolik to bude stát:
  • 30,- Kč za každý podpis
  • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou od poplatku osvobozeni