Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 12. 6. do 19. 6. 2016

Liturgický kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

11. neděle v mezidobí

12. 6.

Hustopeče

8:00

Za † P. Josefa Kropáče k 30. výročí

jeho úmrtí a ostatní kněze, kteří působili

v naší farnosti

Černotín

9:30

Za rodiče Kuchařovy, sestry, synovce

a živou a † rodinu

Bělotín

11:00

Za zdraví a Boží požehnání

pro Karla Ondřeje

Pondělí

13. 6.

sv. Antonín z Padovy, památka

Špičky

18:00

Za † Vlastimilu Kuchařovou

Středa

15. 6.

sv. Vít

Černotín

18:00

Za † rodiče Františku a Josefa Plesníkovy, za živou rodinu a dvo

Čtvrtek

16. 6.

sv. Benon (Zbyněk)

Adorační den

Bělotín

18:00

Za vedení Duchem Svatým

Pátek

17. 6.

sv. Rainer

Hustopeče

18:00

Za † Vladislava a Štěpánku Vinklárkovy,

2 syny, snachu, vnuka a živou a † rodinu

a dvo

Za Josefa Horáka, vnučku Aničku, bratry, rodiče, živou rodinu a dvo

Sobota

18. 6.

sv. Marina

Špičky

18:00

Za † Martu a Antonína Frydrychovy,

rodiče z obou stran a živou rodinu

12. neděle v mezidobí

19. 6.

Hustopeče

8:00

Za Jana a Marii Jakešovy, P. Jaroslava Novosada, živou a † rodinu

a Marii Smrčkovou

Černotín

9:30

Za † Vojtěcha a Antonii Rekovy, rodiče

a živou a † rodinu

Bělotín

11:00

Na poděkování za dar života s prosbou

o požehnání do dalších let