Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Příprava jízdních řádů

IDSOK

Příprava jízdních řádů železniční osobní doparvy na období 2021/2022

Vážení cestující,

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., zveřejnila návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období platnosti 2021/2022. Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o tom, že máte možnost tento návrh připomínkovat. Návrhy jízdního řádu po jednotlivých tratích naleznete na https://www.idsok.cz/rubrika/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/

Připomínky je možné zaslat do 6. 7. 2021 prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., (vizte www.kidsok.cz/kontakty), e-mailem na adresu kidsok@kidsok.cz nebo poštou na adresu Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc. V této fázi příprav nových jízdních řádů bude na připomínky písemně reagováno jen v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci.

Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání – je třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se mohou vztahovat k požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas.

Předmětem připomínek jsou vlaky kategorií Os (osobní) a Sp (spěšné), jejichž objednatelem je Olomoucký kraj.

Děkujeme.

Datum vložení: 28. 6. 2021 14:45
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2021 14:58
Autor:

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Stav vodní hladiny Loučský potok

OSA

Oćhranný svaz autorský