Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2021

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021

V rámci Tříkrálové sbírky 2021, jež proběhla v hustopečské farnosti, darovali občané obdivuhodnou finanční částku, a to 107 029,- Kč! Tj. což je sice méně než vloni (134 780,- Kč), ale je to více ceněné, protože si dárci museli sami najít pokladničky, jelikož z důvodu koronavirové epidemie nebylo možno provádět koledování od domu k domu. Tradičně v místní části Poruba byla vybrána opětovně vysoká částka 31 679 Kč!

V  celé farnosti bylo umístěno jedenáct pokladniček. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do  zahraničí. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou.

Tabulka výtěžnosti dle jednotlivých obcí farnosti v roce 2021:

 
Městys/obec
Dub 4 351
Heřmanice 5 500

Hustopeče n.B.

- Hranické Loučky

1 820

Hustopeče n.B.

- Hustopeče n.B.

47 541
Milotice nad Bečvou 13 218

Hustopeče n.B.

- Poruba

31 679

Hustopeče n.B.

- Vysoká

2 920
Celkem 107 029

Tabulka výtěžnosti dle jednotlivých obcí v minulých letech:

Městys/obec

2020

2019

2018

2017

Dub

     3 457

     3 654

2 547

3 432

Heřmanice

8 859

4 423

4 446

4 481

Hustopeče n. Beč. - Hranické Loučky

2 640

2 456

2 213

1 990

Hustopeče n. Beč. - Hustopeče n. Beč.

50 818

49 477

46 764

44 170

Milotice nad Bečvou

14 971

13 669

11 860

10 720

Hustopeče n. Beč. - Poruba

39 180

35 880

35 968

31 140

Hustopeče n. Bečv. - Vysoká

14 855

12 410

13 535

11 770

Špičky

samostatné

samostatné

samostatné

samostatné

Celkem

134 780

121 969

117 333

107 703

 

Minulé roky:

Městys/obec

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Dub

3 138

3 063

3 421

2 925

2 820

2 990

Heřmanice

4 240

3 910

2 450

2 870

3 500

3 810

Hustopeče n. Beč. -
Hranické Loučky

1 900

2 260

1 937

2 300

2 060

2 750

Hustopeče n. Beč. -
Hustopeče n. Beč

35 421

37 888

34 720

36 038

38 206

38 562

Milotice nad Bečvou

11 270

10 332

11 347

11 068

11 903

13 936

Hustopeče nad Bečvou - Poruba

23 905

23 865

19 604

20 000

21 991

17 700

Hustopeče nad Bečvou - Vysoká

10 770

8 255

9 370

8 045

7 530

8 130

Špičky

samost.

samost.

8 645

7 392

7 980

7 591

 

Celkem

90 644

89 573

91 494

90 638

95 990

95 469

 

Městys/obec

2010

2009

2008

2007

2006

Dub

2 826

3 224,-

2 564,-

2498,50

2 090

Heřmanice

5 147

3 831,-

3 206,-

3 416,--

2 559

Hustopeče n. Beč. - Hranické Loučky

2 020

2 525,-

2 300,-

1 970,--

1 950

Hustopeče n. Beč. - Hustopeče n. Beč

30 141

23 627,-

27 356,-

24476,50

23 065

Milotice nad Bečvou

12 500

11 355,-

9 880,-

8 232,--

8 584

Hustopeče nad Bečvou - Poruba

16 880

15 972,-

14 270,-

12 085,--

12 330

Hustopeče nad Bečvou - Vysoká

7 450

9 360,-

8 983,-

7 640,--

7 210

Špičky

samost.

samostatné

samostatné

3 010,--

samostatné

 

Celkem

76 964

69 894,-

68 559,50

63 328,--

57 788,--

 

 

Městys/obec

2005

2004

Dub

2 366

3 017,-

Heřmanice

4 201

2 609,50

Hustopeče n. Beč. - Hranické Loučky

1 955

1 401,-

Hustopeče n. Beč. - Hustopeče n. Beč

39 894,50

19 929,50

Milotice nad Bečvou

10 959

6 200,-

Hustopeče nad Bečvou - Poruba

14 250

8 888.-

Hustopeče nad Bečvou - Vysoká

7 749

7 200,-

Špičky

samostatné

samostatné

Celkem

81 374,50

49 245,-

Datum vložení: 29. 1. 2021 8:13
Datum poslední aktualizace: 10. 2. 2021 11:07
Autor:

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Stav vodní hladiny Loučský potok

OSA

Oćhranný svaz autorský