Obsah

„Co včera bylo, dnes už není"

MEIS

Úkolem tohoto projektu bylo soustředit do velkého souboru staré fotografie ze známých míst Městyse Hustopeče nad Bečvou, k danému místu sehnat dostupné informace a následně pak ve spolupráci se zkušeným fotografem místo na fotce vyfotografovat ze stejného místa, jak to vypadá dnes. „Dějiny jsou svědectvím času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti“. Proto je pro nás důležité zachovat historii a díky finanční podpoře jsme zahájili pátrání po historii našeho městyse a hledání zajímavých fotografií, pohledů atd. z různých míst městyse a jeho okolí.

A jak se nám to podařilo?

V průběhu několika měsíců jsme se snažili prostřednictvím hlášení, informacemi v místním zpravodaji či na stránkách městyse dát dohromady co nejvíce zachovalých fotografií našeho městyse či okolí. Musím říci, že úkol jsme si dali opravdu nelehký. Fotografií se nám díky spolupráci s občany nakonec nakupilo nemálo. Materiálů, nebo fotografií ke zpracování bylo a je stále dost. Jelikož to byly fotografie, které nám byly pouze zapůjčeny, čekala nás práce v podobě skenování. O digitalizaci fotografií se nám postaral fotograf, který vše skenoval ve vysokém rozlišení a to hlavně z důvodu dalšího zpracování. Nakoupili jsme alba a vše řádně založili. Jelikož se nám stále kupí další a další fotografie práce s tímto projektem je stále a dále ještě bude. S fotografií a pohledů, které již máme, tvoříme album, v němž jsou fotografie od občanů založeny. O daném místě na fotografii zjišťujeme všechny dostupné informace. Tato činnost je velice složitá a hlavně zdlouhavá. Jelikož se nám již několikrát stalo, že z poskytnutých informaci z několika stran jsme nebyli schopni přesně zjistit rok fotografie, tak pátráme dále. Album je ve stylu, že na každé straně je či bude foto či pohled z historie, k tomu bude zpracován komentář zachycující konkrétní informace o daném místě a k tomu fotografie ze současnosti.  Sbírka tedy bude prezentována v podobě foto-alba. V dokončených albech tak budeme moci shlédnout proměnu městyse v průběhu času, co zůstalo v obci v původní podobě a co se v městysi změnilo. Bude zde hlavně patrný kontrast starých černobílých fotek nebo pohledů a novými barevnými snímky ze současnosti. Sestavené album bude sloužit k prezentaci a studiu pro další činnost. Vzniknou tak například do budoucnosti obrazy či velkoformátové fotografie, knihy mapující známá místa našeho městyse. Realizátoři projektu vše nadále kompletují, zajišťují skenování, digitalizaci, shromažďují informace z dostupných materiálů.

 

Výhercem vítězné fotografie  projektu " „Co včera bylo, dnes už není" je přispívatel fotografie č. 58.