Obsah

 

             CENÍK SLUŽEB                         

Příloha ke Knihovnímu řádu

Místní knihovny Hustopeče nad Bečvou 

 

Registrace čtenářů

 

 • oddělení pro dospělé čtenáře 
 50,00 Kč
 • oddělení pro děti 
 30,00 Kč
 • místní knihovny v integrovaných obcích
 50,00 Kč
 • veřejná instituce, právnická osoba
150,00Kč
 • jednorázová návštěva neregistrovaného čtenáře
  ve studovně
 20,00 Kč

 

Upomínky

Knihy se půjčují maximálně na 2 měsíce. Po uběhnutí lhůty má každý čtenář sám možnost půjčené knihy prodloužit prostřednictvím ON-LINE katalogu na svém čtenářském kontu. Pokud si nevíte rady obraťte se na knihovnici ráda Vám poradí. 

V případě nedodržení podmínek jsou poplatky za nevrácení knih po uplynutí dvou měsíční lhůty tyto:

 

 • poplatek z prodlení   
5,00 Kč
 • 1. písemná upomínka - neposílá se    
 15,00 Kč
 • 2. písemná upomínka - neposílá se
 30,00 Kč
 • 3. písemná upomínka
 50,00 Kč
 • upomínací dopis
90,00 Kč
 • za nevrácení publikací do 60 dní
 50,00 Kč
 • za nevrácení publikace zprostředkované MVS
          (za každý započatý týden)
10,00 Kč

 

Ztráty a náhrady

 

 •  ztráta čtenářského průkazu  
  20,00 Kč
 •  poškození čárového kódu
10,00 Kč
 •  ztráta a poškození knihy
 
   •  stejný titul, vydání + zpracování + kód
 
   •  fotokopie + vazba + zpracování +kód
 
   •  náhrada + zpracování + kód
 
   •  náhrada ve výši původní ceny + zpracování + kód
   •  cena vazby dle dodavatele
 
   •  cena zpracování dokumentu
 50,00 Kč
   •  cena čárového kódu
 10,00 Kč
 •  ztráta a poškození časopisu
 
   •  stejný titul + čárový kód
 
   •  cena v původní výši + čárový kód
 
   •  cena čárového kódu    
 10,00 Kč
 •  poškození zvukového nosiče
 
   •  náhrada do výše původní ceny + zpracování + kód
   •  cena zpracování včetně kódu   
 50,00 Kč

                            

Služby

 

 •  práce s počítačem - za každou započatou půlhodinu

15,00 Kč

 •  zaslání avíza o rezervaci publikace českou poštou
 15,00 Kč
 •  zaslání avíza o rezervaci publikace e-mailem
 5,00 Kč
 •  zprostředkování meziknihovní výpůjční služby
 50,00 Kč
                           + cena stanovená zasílající knihovnou  
 •  rešerše -1 hodina práce 
50,00 Kč
 •  tisk na počítačové tiskárně:
 
    •  formát A4 jednostranně
4,00 Kč 
    •  formát A4 oboustranně
6,00 Kč 
 •  reprografické služby (čb. kopie + čb. tisk):
 
    •  formát A4 jednostranně
4,00 Kč
    •  formát A4 oboustranně
6,00 Kč