Obsah

 

                    Služby                              

 

Oddělení pro dospělé

 Oddělení pro dospělé čtenáře

  absenční půjčování knih a časopisů
  základní bibliograficko-informační služby
  kulturní pořady pro čtenáře
  meziknihovní výpůjční služba

 Studovna a čítárna

Studovna
  prezenční půjčování novin a periodik
  univerzální informační fond
  referenční, bibliografické a informační služby
  reprografické služby
  veřejný Internet
  regionální databáze a fond regionální literatury
Odělení pro děti

 Oddělení pro děti

  absenční půjčování knih a časopisů
  základní bibliograficko-informační služba
  kulturní pořady pro děti a mládež
  besedy o knihách
  literární čtení