Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Odpadové hospodářství v roce 2022 v našem městysi

Vážení spoluobčané, poslanci ke konci roku 2020 schválili zákon č. 541/2020 Sb. (dále jen „zákon o odpadech“).

Tento zákon nám neumožňuje dále pokračovat v systému sběru odpadů, tak jak jste zvyklí (smluvní systém - platba za žetony, pytle). Zákonodárci stanovili roční přechodné období na úpravu systému nakládaní s odpady tak, aby byl v souladu s novým zákonem.

Zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne 11. 11. 2021 zrušilo platnost stávajícího smluvního systému, a to ke dni 31. 12. 2021 a schválilo nové vyhlášky s platností od 1. 1. 2022:

Vyhlášku č. 1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 • tato vyhláška stanoví mimo jiné, kdo je poplatníkem, výši poplatku, osvobození

Vyhlášku č. 2/2021 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 • tato vyhláška stanoví, jak se má nakládat s odpady (jak odpad třídit, kam odkládat atd.)       Z výše uvedeného vyplývá:
 1. Placení za odpady

Paušální sazba poplatku ve výší 700,- Kč

 • trvale přihlášená osoba 700,- (příklad domácnost - dvě osoby 1400 Kč/rok, domácnost - čtyři osoby 2800 Kč/rok)
 • osoba vlastnící nemovitost, v níž není nikdo trvale hlášený 700 Kč/ objekt
 • osoba vlastnící rekreační objekt – 700 Kč/objekt

Splatnost poplatku do 30. 6. daného roku

V případě nezaplacení poplatku v termínu splatnosti, možnost navýšení poplatku až na trojnásobek, případně vymáhání formou daňové exekuce.

Osvobození od poplatku

 • děti narozené v příslušném kalendářním roce
 • senioři, kteří v příslušném kalendářním roce dosáhli věku 85 let a více
 • osoba pobývající v příslušném kalendářním roce mimo území ČR nepřetržitě nejméně 9 měsíců

a další osoby dle vyhlášky

 1. Nakládání s odpady

Systém svozu a třídění odpadů zůstává zachován, a to takto:

Komunální odpad 

popelnice 110 l, 120 l, 240 l – svoz jednou za čtrnáct dní

Plasty

sběrný igelitový pytel (pytlový sběr) – žluté barvy

Sklo

sběrný igelitový pytel (pytlový sběr) – modré barvy

Kovy

sběrný igelitový pytel (pytlový sběr) – černé barvy

Nápojové kartony

sběrný igelitový pytel (pytlový sběr) – oranžové barvy

Svoz tříděných odpadů v pytlích bude probíhat ve čtrnáctidenních intervalech – v den svozu komunálního odpadu (popelnic)

Plasty, sklo, kov a nápojové kartony je možné odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře

Papír

velkoobjemový kontejner – sběrný dvůr, školní sběr

Biologické odpady

velkoobjemový kontejner – sběrný dvůr

kompostování doma v kompostérech

Jedlé oleje a tuky

sběrný dvůr

Nebezpečný odpad

nebezpečný odpad je možné uložit bezplatně ve sběrném dvoře

Velkoobjemový odpad

svoz odpadu bude probíhat 1 x ročně, o termínu budete informováni formou letáků, nebo je možno uložit tento odpad bezplatně ve sběrném dvoře

Elektroodpad

je možné uložit bezplatně ve sběrném dvoře v rámci zpětného odběru elektrozařízení. Firmy zajišťující zpětný odběr jsou Elektrowin, Asekol, Ekolamp, Ecobat a další. Odevzdat lze tyto typy elektrospotřebičů:

velké domácí spotřebiče vč. chladniček

malé domácí spotřebiče

elektrické nářadí a nástroje

televizory a PC monitory

výpočetní a telekomunikační technika

spotřební elektronika

hračky, vybavení pro volný čas a sport

trubicové a úsporné zářivky a výbojky

baterie, monočlánky

Textil

je možné uložit do kontejneru ve sběrném dvoře nebo do kontejneru u prodejny COOP

Výše uvedené opdady a další druhy odpadů dle schváleného provozního řádu sběrného dvora je možné odevzdat ve sběrném dvoře bezplatně !!!!!!!

Stavební odpad není možné odevzdat na sběrný dvůr, je možné ho likvidovat u specializovaných firem oprávněných k nakládání s těmito odpady.

Obecně závazné vyhlášky č. 1 a č. 2 budou vyvěšeny na úřední desce a zveřejněny na stránkách městyse

Vážení spoluobčané, prosíme Vás, třiďte i nadále odpad tak jako doposud, i když došlo ke změně. I nadále jsme nucení snižovat podíl směsného komunálního odpadu, který je ukládán na skládky. Na základě nového zákona o odpadech se každoročně zvyšuje částka za ukládání odpadu na skládku, kterou platí městys (za rok 2021 – 800 Kč/t, za rok 2030 – 1850 Kč/t).

Z tohoto důvodu na Vás znovu apelujeme, třiďte i nadále odpad, odrazí se to na poplatcích, které jsme nuceni platit za likvidaci odpadů.

V roce 2022 budou prováděny namátkově kontroly popelnic, abychom zjistili, jak se odpad třídí.

V případě zjištění, že se odpad třídí nedostatečně, budeme nuceni přistoupit ke zvýšení sazby poplatku.

Rok 2022 pro nás bude v odpadovém hospodářství rok nula, ve kterém budeme sbírat zkušenosti s nově zavedeným systémem. Po jeho vyhodnocení může dojít k jeho úpravám, případně do budoucna k zavedení bonusů pro Vás občany za třídění odpadů.

O případných dalších změnách budete s předstihem informováni.

Od 1. 1. 2022 se nebudou kupovat známky (žetony) a umisťovat na sběrné nádoby (popelnice), prosím nekupujte známky (žetony) do zásoby na příští rok!!!!!!

Pytle na tříděný odpad – plast, sklo, kov, nápojový karton - bude možné bezplatně vyzvednout od ledna 2022:

 •  na Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou
 •  v prodejně potravin pod kostelem,
 •  ve sběrném dvoře

 

Přílohy

OZV 1-2021

 
OZV 1_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,41 kB

OZV 2-2021

 
OZV 2_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,91 kB

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Únor 2023
Po Út St Čt So Ne
30 31 1
2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1
2 3 4
5

Mobilní rozhlas

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský