Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2013

                                                                                             logo

 

Název projektu         Stavební úpravy hasičské zbrojnice Hustopeče nad Bečvou

Projekt byl spolufinancován z fondu Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí

   Identifikační číslo projektu    21565466

   Prioritní osa                            3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

   Podoblast podpory                 3.2.1. Realizace úspor energie

 

Předmětem plnění veřejné zakázky -  výměna oken, vrat a dveří, zateplení fasády, zateplení stropu na půdu a ostatní stavební práce dle projektové dokumentace Architektonické studie a návrhy, Petr Vojvodík.

Byly provedené taková opatření, které vedly k realizaci úspor energie hasičské zbrojnice a možností využití prostor pro hasičská auta.

Datum zahájení realizace projektu:  30. 8. 2013

Termín ukončení realizace projektu: 30.11 2013

Celkové náklady akce :  2,92 mil Kč bez DPH

Zhotovitelem zakázky z výběrového řízení vzešla firma GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Stav vodní hladiny Loučský potok

OSA

Oćhranný svaz autorský