Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2014

Nový sběrný dvůr v Hustopečích nad Bečvou

opzp2-loglogo-cz-ro

V sobotu 19. dubna 2014 v dopoledních hodinách byl slavnostně zahájen provoz nového sběrného dvora odpadů v Hustopečích nad Bečvou. Celkové náklady činily 5,6 mil. Kč. Výstavba nového sběrného dvora odpadů byla finančně podpořena z prostředků Evropské unie částkou 3,8 mil Kč z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), z příspěvku Státního fondu životního prostředí 226 tisíc Kč a z rozpočtu městyse 452 tisíc Kč.

Sběrný dvůr odpadů byl postaven za čtyři měsíce na doposud nevyužívaném oploceném pozemku městyse v areálu čistírny odpadních vod a tak nahradil stávající provizorní sběrné místo ve Vysoké - místní části městyse, který byl pro potřeby obyvatel a odpadového hospodářství městyse kapacitně nevyhovující.

 Nový sběrný dvůr bude sloužit primárně občanům městyse Hustopeče nad Bečvou a rovněž tak obyvatelům nedalekých obcí Milotice nad Bečvou, Skalička a Špičky.

Dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění.

Celkem se jedná o kontejnerové stání na nejrůznější druhy odpadů podle jejich kategorií. Obyvatelé městyse budou moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, příkladem mohou být objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností, jakými jsou lednice, televize, mikrovlnky, které budou umisťovány do speciálních buněk.   Pro ukládání nebezpečných odpadů je sběrný dvůr vybaven speciálními ekologickými  nádobami pro ukládání tuhých i kapalných nebezpečných odpadů (např. autobaterie, zářivky, oleje, nádoby od barev či laků apod.). 

Biologický odpad jako je tráva, listí či např. větve budou ukládány na zvláštní plochu ve sběrném dvoře a do určeného kontejneru. Výrazně se tak zvýší přesnost evidence odpadů.


Nové víceúčelové hřiště

V sobotu 3. 5. 2014 došlo k slavnostnímu otevření nového víceúčelového sportovního hřiště, které bylo vybudováno za přispění dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Slavnostní pásku k novému hřišti přestřihl Dr. Miroslav Černošek (sportovní manažer, jednatel TK PLUS s.r.o.) s manželkou Petrou.  Myslím, že jsme všichni rádi, že se toto hřiště podařilo dostavět v termínu, i když to nebylo jednoduché.

Dovolím si poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na postavení a dostavění tohoto krásného hřiště. 

Chci poděkovat panu projektantovi Ing. Petrovi Matúškovi a jeho zaměstnankyním z firmy Vodam s.r.o.,dodavateli stavby firmě Swietelsky stavební s.r.o.,

dále poděkování patří TDI  Ing. Bedřichovi Ježíkovi a hlavně zastupitelům městyse, kteří se rozhodli podpořit tuto stavbu.

Veřejně prospěšní pracovníci pod vedením našeho zaměstnance Petra Sedláčka pomohli s úklidem hřiště za což jim patří pochvala a rovněž poděkování za dobře odvedenou práci.

Věřím, že víceúčelové hřiště poslouží naší mládeží, žákům ZŠ i všem sportovně nadaným jednotlivcům Hustopeč i okolních obcí.

   střihání pásky

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20
21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2 3
4

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský