Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2014

Nový sběrný dvůr v Hustopečích nad Bečvou

opzp2-loglogo-cz-ro

V sobotu 19. dubna 2014 v dopoledních hodinách byl slavnostně zahájen provoz nového sběrného dvora odpadů v Hustopečích nad Bečvou. Celkové náklady činily 5,6 mil. Kč. Výstavba nového sběrného dvora odpadů byla finančně podpořena z prostředků Evropské unie částkou 3,8 mil Kč z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), z příspěvku Státního fondu životního prostředí 226 tisíc Kč a z rozpočtu městyse 452 tisíc Kč.

Sběrný dvůr odpadů byl postaven za čtyři měsíce na doposud nevyužívaném oploceném pozemku městyse v areálu čistírny odpadních vod a tak nahradil stávající provizorní sběrné místo ve Vysoké - místní části městyse, který byl pro potřeby obyvatel a odpadového hospodářství městyse kapacitně nevyhovující.

 Nový sběrný dvůr bude sloužit primárně občanům městyse Hustopeče nad Bečvou a rovněž tak obyvatelům nedalekých obcí Milotice nad Bečvou, Skalička a Špičky.

Dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění.

Celkem se jedná o kontejnerové stání na nejrůznější druhy odpadů podle jejich kategorií. Obyvatelé městyse budou moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, příkladem mohou být objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností, jakými jsou lednice, televize, mikrovlnky, které budou umisťovány do speciálních buněk.   Pro ukládání nebezpečných odpadů je sběrný dvůr vybaven speciálními ekologickými  nádobami pro ukládání tuhých i kapalných nebezpečných odpadů (např. autobaterie, zářivky, oleje, nádoby od barev či laků apod.). 

Biologický odpad jako je tráva, listí či např. větve budou ukládány na zvláštní plochu ve sběrném dvoře a do určeného kontejneru. Výrazně se tak zvýší přesnost evidence odpadů.


Nové víceúčelové hřiště

V sobotu 3. 5. 2014 došlo k slavnostnímu otevření nového víceúčelového sportovního hřiště, které bylo vybudováno za přispění dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Slavnostní pásku k novému hřišti přestřihl Dr. Miroslav Černošek (sportovní manažer, jednatel TK PLUS s.r.o.) s manželkou Petrou.  Myslím, že jsme všichni rádi, že se toto hřiště podařilo dostavět v termínu, i když to nebylo jednoduché.

Dovolím si poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na postavení a dostavění tohoto krásného hřiště. 

Chci poděkovat panu projektantovi Ing. Petrovi Matúškovi a jeho zaměstnankyním z firmy Vodam s.r.o.,dodavateli stavby firmě Swietelsky stavební s.r.o.,

dále poděkování patří TDI  Ing. Bedřichovi Ježíkovi a hlavně zastupitelům městyse, kteří se rozhodli podpořit tuto stavbu.

Veřejně prospěšní pracovníci pod vedením našeho zaměstnance Petra Sedláčka pomohli s úklidem hřiště za což jim patří pochvala a rovněž poděkování za dobře odvedenou práci.

Věřím, že víceúčelové hřiště poslouží naší mládeží, žákům ZŠ i všem sportovně nadaným jednotlivcům Hustopeč i okolních obcí.

   střihání pásky

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 31
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
15 16 17
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29 1 2
3

Mobilní rozhlas

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský