Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2018

 

olkr-logo               kartuÅ¡

 

Sportovní hala  

Dlouho očekávaná víceúčelová sportovní hala, která nabízí vynikající sportovní zázemí, se slavnostně otevřela 25. srpna 2018 v 10.00 h. v rámci slavnosti městyse Hustopečské dny 2018 u Základní školy v Hustopečích nad Bečvou. Samotná hala vyšla na zhruba 38 milionů korun včetně demolice staré tělocvičny. Spolu s dalšími venkovními úpravami, parkovištěm, koridorem ke škole, technickým zabezpečením a sportovním zařízením náklady činí cca 46 milionu korun. Městysi Hustopeče nad Bečvou velmi pomohly dotace ve výši 11,5 mil. Kč od Olomouckého kraje.

Víceúčelová sportovní hala bude sloužit v dopoledních hodinách žákům ze základní a mateřské školy, v odpoledním čase a pozdních večerech poslouží veřejnosti pro tréninky nebo rekreační sport. Vnitřní plocha haly je 40x21 metrů, s  polyuretanovým povrchem a odpruženým dřevěným roštem, bude využitelná pro hru těchto druhů sportu: malá kopaná, florbal, basketbal, tenis a volejbal, badminton, házená, atd.

Zázemí haly nabízí čtyři šatny ( 2 x 2 šatny pro ženy a muže  ) pro sportovce se samostatnými sprchami a toaletami. Také je zde zázemí pro tělesně postižené, nářaďovny a jedna šatna je určena rozhodčím. Nad sociálním zařízením je umístěná tribuna, která má kapacitu cca 150 diváků.

Hlavním podnětem pro stavbu haly, kromě nespočetných žádostí občanů, byla potřeba základní školy. Stará tělocvična z roku 1952 byla již v dezolátním stavu a nesplňovala základní hygienické normy. Z tohoto důvodu byla provedena demolice a na jejím místě vyrostla nová sportovní hala.

Je to velký a výrazný počin nejen pro školu, ale i pro celé Hustopeče nad Bečvou a okolní obce.

Firma 1.Vasto s.r.o. Vsetín, která vyhrála výběrové řízení, začala stavět v březnu 2017. Stavbu předala po prodloužených dodatcích kvůli změně střešní konstrukce  až v druhé polovině května 2018, pak přišly na řadu dodělávky.

 


Olomoucký kraj přispěl na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů městyse Hustopeče nad Bečvou

 

olkr-logo               kartuÅ¡

Našemu městysi se podařilo v červnu získat neinvestiční dotaci v Programu na podporu JSDH 2018 a to na dotační titul pod názvem“Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018“.

Pro JSDH Hustopeče nad Bečvou byla dotace použitá na pořízení ostatního záchranného a vyprošťovacího materiálu – páteřní desku Spencer Flash O2 a vyprošťovací nářadí Likvidátor I v hodnotě 16 172,- Kč, z toho dotace činila deset tisíc korůn českých. Pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Poruba byla přidělená dotace na pořízení spojovacích prostředků – radiostanice. Celkové náklady byly 15 706,- Kč, dotace od Olomouckého kraje činila rovněž deset tisíc korůn českých. Radiostanice jsou velmi potřebné při dorozumivání se při zásahu jednotky, která často vyjíždí v průběhu roku a bylo nutné naší pětkovou jednotku dovybavit těmito spojovacími prostředky. Čím lepší a modernější zařízení jednotka má, tím může odvést kvalitnější práci. Pořizování nového vybavení je finanční náročné a proto jsme rádi, že i kraj vypomůže s poskytnutím dotace.

Rovněž jednotka sboru dobrovolných hasičů Vysoká požádala městys o pomoc s dovybavením osobních ochranných prostředků – byly pořízený tři zásahové obleky ZAHAS VII DRAGON . Cena obleků činila 49 368,- Kč a spoluúčast Olomouckého kraje 34 000,- Kč. Naše jednotky pravidelně vyjíždí minimálně k 50 zásahům ročně. Každý zásah, výjezd je specifický a proto se snažíme vypomoc a vybavit všechny jednotky, které spadají pod městys Hustopeče nad Bečvou lepší a modernější technikou a ochrannými pomůckami. Ať slouží ke spokojeností!

 

 


Obnova zámku v roce 2018

olkr-logo        logo          kartuÅ¡

 

Městys Hustopeče nad Bečvou i v roce 2018 pokračoval v postupné obnově nemovité kulturní památky Zámku Hustopeče nad Bečvou. V tomto roce se podařilo dokončit obnovu místností 2.04 a zahájit místnost 2.06.

U provozní místnosti č. 2.04 se jednalo o dokončení oprav místnosti, s nimiž bylo započato v roce 2017. Připravené otlučené stěny a strop byly ošetřeny penetračním nátěrem, následně byl aplikován cementový postřik a provedeny vápenocementové omítky stěn a stropu dvouvrstvé štukové. Na již provedenou nosnou konstrukci podlahy z nosného roštu a OSB desek byla položena nášlapná vrstva z lepených dřevěných parket. Součástí rekonstrukce byla i dodávka a montáž dřevěných truhlářských prvků – dveří, ostění, parapetů.

U místnosti 2.06 první etapa obnovy zahrnovala vyklizení prostorů, provedení otlučení stávajících omítek, demontáž podlah a odstranění násypů v prostorech pod podlahami, demontáž dřevěných dveří a dřevěných zárubní.

V takto připravených prostorech probíhala následně celková oprava konstrukcí týkající se zazdívek otvorů, oprava nesoudržných míst, dozdívky ostění, nadpraží a parapetů po vybouraných truhlářských prvcích, dozdění scházejících zdí. Byl zřízen ztužující železobetonový věnec pro uložení stropnic a provedena celková rekonstrukce dřevěného stropu včetně dodávky stropních trámů, montáž vrchního záklopu a podbití. Na takto připravený strop bylo nataženo rabicové pletivo, proveden cementový postřik a vápenocementová dvouvrstvá štuková omítka. Vnitřní stěny byly upraveny pouze nanesením penetračního nátěru a cementovým postřikem (omítky budou součástí další etapy prací).

Veškeré práce na zámku probíhaly za bedlivého dozoru pracovníků Národního památkového ústavu v Olomouci a orgánu státní památkové péče z Městského úřadu Hranice.

Dlouhodobými donátory jsou i v roce 2018 Ministerstvo kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 900 tis. Kč a Olomoucký kraj ve výši 400 tis. Kč.


                                                   kartuÅ¡

Rekonstrukce chodníku na Vysoké a v Hustopečích nad Bečvou

Městys Hustopeče nad Bečvou v roce 2018 provedl kompletní rekonstrukci chodníku na Vysoké a v Hustopečích nad Bečvou na ulici Rybníček. Jako první byl vybrán 170 m dlouhý vysocký chodník od autobusové zastávky po kulturní dům. Jeho dosavadní havarijní stav již znemožňoval bezpečnou chůzi. Z důvodu jeho umístění ve svahu, musela být nově v celé trase vybudována opěrní zeď, která již bude dostatečně zamezovat tlaku horniny na chodník a tak zamezí jeho vytlačování do krajské vozovky. Pro zámkovou dlažbu byl použit vzor Kost. V souvislosti s touto stavbou muselo být přikročeno k rekonstrukci hlavního kanalizačního řádu, který vede přímo chodníkem a domovních přípojek z kulturního domu.

Po ukončení vysockého chodníku se společnost AMIPROL spol. s r.o. přesunula na hustopečský chodník na ulici Rybníček, jež je dlouhý 140 m. Taktéž v tomto případě byl stávající chodník v havarijním stavu. Chodník byl rozšířen na 150 cm  s použitím dlažby Holland, a protáhl se na ulici J.V.Choráze a k ulici Na Hrázi. Zároveň s touto stavbou bylo uloženo nové kanalizační potrubí na ulici Na Hrázi pro odvod dešťových vod. Taktéž byla opravena dešťová kanalizace, vedoucí z protější strany komunikace do vodoteče Povodí Moravy, s.p.

Finanční prostředky na rekonstrukci chodníků byly z rozpočtu městyse.


                                   

                    kartuÅ¡        logo

 

OPRAVA KAPLE V PORUBĚ

V místní části Poruba v letních měsících probíhaly  stavební práce na kapli s názvem „ Oprava kaple Poruba“ .  Jednalo  se o stavební úpravy kaple, statické zajištění objektu, opravu části fasády, obnovu nátěru střechy, zvonice a části fasády, odkanalizování střešních svodů. Na akci byla zainteresována MO KDU- ČSL. Byla podaná žádost o finanční příspěvek z dotačního  programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků   z Ministerstva zemědělství ČR.

Občané místní části přispěli  na pozlacení kopule cca 30 tisíc Kč ze sbírky.

 

Dotace z MZe 168 096,- Kč

Městys Hustopeče nad Bečvou   72 042,-

 

Dodavatel: Rušar zednictví, s.r.o

Investor : Městys Hustopeče nad Bečvou


 

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11
12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30 31 1 2

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský