Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2021

 

logo

 

Rekonstrukce budovy úřadu městyse

Stavba řešila  úpravu stávajícího objektu úřadu ve všech nadzemních podlažích.

Dá se říct, co bylo ve vyhovujícím stavu zůstalo. Krov, konstrukce střechy stávajícího objektu byly ve vyhovujícím stavu, navržené řešení do konstrukcí krovů nezasáhlo. V rámci stavby byly odstraněny části svislých nenosných konstrukcí v předmětném prostoru.

Nové konstrukce jsou provedeny z tvarovek Ytong – dozdívky a ze sádrokartonových konstrukcí. Vnitřní stávající vedení a instalace byly ve vyhovujícím stavu a projektová dokumentace předmětného prostoru se na tyto vedení napojila. V místě dotčených úpravou byly rozvody ZTI (kanalizace a voda), slaboproudé rozvody a elektrorozvody upřesněný a doplněný.

Konstrukční řešení dle projektu vycházelo z dispozičního a funkčního návrhu jednotlivých ploch a prostorů: Dispoziční řešení (dotčených částí):

 I.NP – v tomto podlaží je zřízeno bezbariérové WC a úklidová komora. Oba prostory jsou přístupné z chodby se schodištěm. Pro prostor lékárny a kadeřnictví zůstaly zachovány samostatné prostory WC. V kadeřnictví byly nově osazené dveře do chodby k WC. Zbylé části podlaží zůstaly bez dispozičních změn.

 II.NP – předmětná akce v tomto podlaží řešila zrušení obřadní místnosti a řešila návrh nových kanceláří úřadu, hlasatelny rozhlasu a vznik čajové kuchyňky. Stávající dispoziční řešení ostatních prostor je trochu měněno. Podatelna je  v místě hlasatelny rozhlasu s napojením na místnost pro starostu.

 III.NP – v tomto podlaží je řešen nový sklad s čajovou kuchyňkou u zasedací místnosti a vznik úklidové komory v prostoru sociálních zařízení u schodiště, předmětná akce se dalších prostor z hlediska dispozičního řešení nedotýká.

Rozsah stavebních práci se rozšířil i na prostory lékárny, kadeřnictví a dalších pronajatých nebytových prostor staré budovy. Budova  úřadu městyse byla  zateplená , došlo k úpravě průjezdu, vybudování nové kotelny  a zbudování nového přístřešku ve dvoře budovy.

Celkovou stavební  úpravu prováděla firma NOSTA, s.r.o., Nový Jičín dle projektu

firmy INTEGRAPLAN v.o.s  Lipník nad Bečvou

TDS – Ing. Jiří Hendrych

Kromě stavební části došlo k novému vybavení interiéru jednotlivých kanceláři, nové počítačové techniky.

Výrobcem nábytku je firma Miroslav Toláš z Ústí.

Celkové náklady dle smlouvy o dílo  jsou ve výší 12, 753 mil.  Kč a

přidělená dotace ze státního rozpočtu je 6 502 475,- Kč.

 


Krajské dotace pro hasiče…              olkr-logo

 

Olomoucký kraj poskytl městysi Hustopeče nad Bečvou dotace za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí OK.

Dotace od Olomouckého kraje 26 300 Kč,- 

Loga Ministerstva vnitra ke stažení - Ministerstvo vnitra České republiky

► pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Hustopeče nad Bečvou

„FZŠ - HUSTOPEČE NAD BEČVOU - CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA“

Dne 17.7.2020 byla na základě výběrového řízení podepsaná kupní smlouva s dodavatelem KOBIT, spol. s r.o. Předmětem této smlouvy byl  prodej a koupě  cisternové automobilové stříkačky včetně příslušenství a technických podmínek Ministerstva vnitra ČR.

Do termínu plnění smlouvy t.j. do 30. 9. 2021 byla nová CAS SCANIA předána  JSDH Hustopeče nad Bečvou a 17.10.2021 slavnostně požehnána  do provozu.

Cena bez DPH   6.155.700,- Kč

DPH 21 %           1.292.697,- Kč

Cena včetně DPH     7.448.397,- Kč

Dotace :

MV ČR   2,5 mil Kč

Olomoucký kraj  150 tis. Kč

Nadace ČEZ  60 tisíc Kč

 


olkr-logo         logo

Obnovu zámku v Hustopečích nad Bečvou v roce 2021 - oprava II. NP - provozní místnost 2.08

Předmětem této etapy byla úprava místnosti 2.08 západního  křídla zámku ve II.NP, kde probíhaly práce spojené  s úpravou povrchů stěn a nově vzniklého  stropů. Byla realizována zateplená  podlahová konstrukce, které povrch tvoří 3 vrstvy OSB desky a finální vrstva se bude pokládat v další etapě. Současně budou zabudovány nové výplně otvorů vstupních  a propojovacích dveří z dřevěného masívu. Byly provedené nové rozvody elektroistalace a také rozvody vytápění. 

Před samotnou obnovou místností byla provedená restaurátorská zpráva Bc. Renatou Svobodovou.

Zhotovitel: BETY - stavby , izolace a služby , s.r.o. 

Projekt: INTEGRAPLAN v.o.s., Lipnik nad Bečvou

Dotace : Olomoucký kraj   250 tisíc Kč

                Ministerstvo kultury ČR 1,1 mil. Kč

 


 


MMR

Oprava místní komunikace J.V.Choráze v Hustopečích nad Bečvou

Městys v roce 2021 pokračoval v opravách místních komunikací v Hustopečích nad Bečvou . Obnova místní komunikace J.V. Choráze spočívala ve výměně  obou asfaltových vrstev  - ložné i obrusné v celé šířce komunikace. Větev začínala  u mostu  přes Loučský potok a pokračovala k ulici Dílce v napojení  silnice III/ 43911, která je ve správě Správy silnic Olomouckého kraje. Celková délka  příme opravené větve byla  194,32 m. Šířka místní komunikace je 6 m. Na přímou větev byla kolmo napojena druhá větev vedoucí k bytovým domům a garážím. Je dlouhá 108,17 m, šířka větve vedoucí k bytovému domu je 6 m a větev ke garážím 4 m.

Současně došlo k opravě chodníku ve stávajících šířkových i vyškových poměrech. Byly vyměněné dešťové vpustě a oprava sjezdů. Rovněž došlo k vybudování 8 parkovacích míst naproti domu s pečovatelskou službou a vybudování zázemí pro uložení popelníc pro bytový dům na J.V.Choráze č.271.

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR

z programu Ministerstva pro místní rozvoj

program : Podpora rozvoje regionů 2019+

 


logo

"Hrobka rodu Baillou-kamenné prvky fasád" (II.etapa)

Dle smlouvy o dílo uzavřené s restaurátorem Mgr. Ladislavem Werkmannem v lednu 2020 a jejího dodatku č.1 , který rozdělil práce na  etapy byla k 31.říjnu 2021 ukončená II.etapa.

Práce spočívaly :

  • v restaurování soklu včetně obkladu nároží (8 ks)
  • v restaurování ostění sdružených oken v ploše soklu ( 2 ks)
  • v restaurování vstupního portálu se záklenkem
  • v restaurování parapetu oken ( 3 ks)
  •  v restaurování sdružených oken po stranách  lodi ( 2 ks)

Celková cena restaurování včetně DPH 280 025,- Kč

Dotace z MK ČR  přes ORP Hranice   179 000,- Kč


MAS

Nové židle a stoly do kulturního domu Vysoká a kulturního domu Poruba

Městys Hustopeče nad Bečvou je vlastníkem obou nemovitostí, kulturního domu v Porubě i kulturního domu Vysoká. Vybavení kulturních domů bylo za hranicí životnosti, ve velmi špatném technickém stavu, ze 70. let minulého století. Rozhodli jsme se proto podat žádost o dotací na projekt „Pořízení vybavení - KD Poruba, KD Vysoká“ v rámci Výzvy č.6 dotačního programu MAS – PRV, Fische 20. Na základě poptávky bylo osloveno pět dodavatelů a kupní smlouvu jsme uzavřeli  s nejvýhodnější nabídkou - s dodavatelem KASL, spol.s.r.o. z Bystřice pod Hostýnem. Předmětem smlouvy bylo dodání 300 ks  řezaných celodřevěných židlí a 86 ks stolů v BK provedení.

Celkové výdaje projektu:  535. 919,- Kč

Celková výše dotace ze SZIF 80%  : 428.735,- Kč

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29 30

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský