Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2022

Obnova chodníku na ulici Dlouhá v Hustopečích nad Bečvou            městys

Městys Hustopeče nad Bečvou realizoval v měsících srpen až říjen 2022 obnovu několik desetiletí starého, technicky nevyhovujícího, chodníku na ulici Dlouhá v Hustopečích nad Bečvou. Jeho začátek je na rohu budovy č.p. 21, styku ulice Dlouhá a náměstí Míru a konec je bez mála u rodinného domu č.p. 310.  Celková délka nové úpravy je cca 300 m a celková plocha chodníku je 551 m2. Dlažba chodníku je ze zámkové dlažby Holand přírodní, tl. 6 cm. Vazba dlažby je stejná jako na protější straně chodníku. Součástí stavby je i výměna šachtových poklopů na dešťové kanalizaci, která prochází pod chodníkem. Podél celé trasy byl vyměněn silniční obrubník, obnova vodicího žulového jednořádku, provedena obnova asfaltového povrchu v š. 50 cm a napojení a oprava vjezdu k rodinným domům.

Před budovou úřadu městyse byla provedena rampa s nerezovým zábradlím pro bezbariérový přístup do lékárny, kadeřnictví a úřadu městyse.

Celková cena stavby činila 3 850 tis. Kč. Dodavatelem  stavby byla společnost INGDOP, s.r.o.


ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU NA VODOJEMU HUSTOPEČE NAD BEČVOU – VÝMĚNA POTRUBÍ A ARMATUR

OK

Cílem bylo odstranění havarijního stavu, a to výměna zastaralého, zkorodovaného potrubí vodárny za účelem udržení a zvýšení kvality dodávané pitné vody. Současně byly nahrazeny všechny ovládací armatury, které již z důvodu havarijního stavu neplní plně svou funkci.

Tato akce byla spolufinancována Olomouckým krajem, kdy jeho dotace činila 269 tis. Kč z celkových nákladů 538 tis. Kč.

Dodavatelem stavby byla společnost BETY-stavby, služby a izolace, s.r.o.


Změna dokončené stavby – objekt č.p. 126 v Hustopečích nad Bečvou      městys

Koncem března 2022 bylo vydáno stavební povolení na  stavbu s názvem „ Stavební úpravy objektu č.p. 126“ s umístěním  na pozemku  p.č. 665 v k.ú. Hustopeče nad Bečvou ( bývalé květinářství). Zastupitelstvo městyse rozhodlo o realizaci tohoto záměru.

Stavební úpravou došlo k propojení dvou stávajících obchodních prostorů do jednoho dispozičně propojeného obchodního prostoru v 1. NP. Součástí řešení bylo doplnění stávajícího zázemí pro personál obchodu ( doplnění sprchy, umývárny, WC a úklidové komory) a návrh domovního vedení kanalizační přípojky, napojené na stávající přípojku na pozemku p.č. 667/1 v k.ú. Hustopeče nad Bečvou.

Stavbu prováděla dle projektové dokumentace Ing. Arch. Stanislava Vrubela firma Mézl a Janíček s.r.o. , která ze šesti oslovených měla nejvýhodnější nabídku.

TDI vykonával  Ing. Jiří Hendrych

Cena  dle smlouvy o dílo  - 1.897 344,51 Kč s DPH


     Záchrana zámku v Hustopečích nad Bečvou pokračovala i v roce 2022

OK    OK

V tomto roce pokračovaly  na Zámku Hustopeče nad Bečvou  práce na dokončení místnosti ve 2. patře, a to místnosti č. 2.08, kde byly dokončeny povrchy stěn, podlaha včetně nášlapných vrstev (dle fragmentu původní podlahy), obložkové zárubně a křídla dveří. Dále byla provedena obnova schodiště z I.NP do II.NP (schodnice, klenby, omítky),  podbití pohledu arkády a nátěr zábradlí III.NP.

Celkové finanční náklady obnovy v roce 2022 činily  2 014 972,56 Kč (bez DPH). Dotace z Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví byla ve výši 1 100 000,- Kč a dotace z Olomouckého kraje činila  430 000,- Kč.

Generální dodavatel stavebních prací byla  společnost BETY - stavby, izolace a služby, s.r.o.

Prováděné stavební práce na zámku jsou připravovány a realizovány pod stálým dohledem Národního památkového ústavu v Olomouci a orgánu státní památkové péče Městského úřadu Hranice.

 


OK

Dotace z Olomouckého kraje :

  • pro JSDH Hustopeče nad Bečvou získání řidičského průkazu skupiny „C“ pro člena jednotky JSDH:

dotace 11 000 Kč z celkových nákladů  20 000 Kč

  • pro JSDH Vysoká pořízení -  zásahová obuv 2ks, zásahová přilba 2 ks a zásahové rukavice – 2 ks:  

dotace 16 200 Kč z celkových nákladů  28 000 Kč

  • pro JSDH Poruba pořízení - zásahová obuv 2 ks, zásahové rukavice 2 ks a zásahový oblek 2 ks:

dotace 15 600 Kč z celkových nákladů  27 000 Kč

  • Hustopečské dny 26.8. – 28.8.2022:

dotace 65 000 Kč z předpokládaných 490 000 Kč

  • Pečovatelská služba městyse:

dotace 856 800 Kč z předpokládaných  1 088 000 Kč


SZIF

Pořízení vybavení KD Poruba a KD Vysoká, a to pro KD Poruba 150 židlí a 38 stolů (120x80cm) a pro KD Vysoká 150 židlí a 38 stolů (120x80cm) a 10 stolů (80x80 cm):

dotace 413 713 Kč z celkových 517 142 Kč


SFŽP

Protipovodňová opatření městyse Hustopeče na Bečvou (upgrade digitálního povodňového plánu a bezdrátového varovného systému – rozhlas,  z programu operační program životní prostředí 2014 -2020:

dotace 1 262 958,22 Kč z celkových nákladů 1 804 226,03 Kč


Nová elektronická úřední deska

V zádveří na úřadě městyse Hustopeče nad Bečvou byla instalována nová elektronická úřední deska. Občané si budou moci pohodlně prohlédnout celou úřední desku, jež je dostupná 24 hodin a 7 dní v týdnu. V současně pracuje ve zkušebním provozu. Úřední desku lze taktéž prohlížet dálkově na  internetových stránkách http://hustopece.imunis.cz/edeska/. 

Ovládání desky je uživatelsky jednoduché a intuitivní a je přizpůsobeno tak, aby ho mohly využívat rovněž invalidní osoby (deska je vybavena symbolem, po jehož stisknutí dojde k přeskupení obrazovky tak, aby i člověk sedící na invalidním vozíku byl schopen zařízení ovládat).

Zakoupení této úřední desky bylo spolufinancováno z projektu „Přívětivé úřady v Mikroregionu Hranicko“, jehož se zúčastnilo devět obcí z Hranicka.

Celková hodnota elektronické desky je 220.713,68 Kč s DPH, z čehož dotace Evropské unie, evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost činí 209.678,- Kč

MPSV


 

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11
12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30 31 1 2

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský