Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2022

Obnova chodníku na ulici Dlouhá v Hustopečích nad Bečvou            městys

Městys Hustopeče nad Bečvou realizoval v měsících srpen až říjen 2022 obnovu několik desetiletí starého, technicky nevyhovujícího, chodníku na ulici Dlouhá v Hustopečích nad Bečvou. Jeho začátek je na rohu budovy č.p. 21, styku ulice Dlouhá a náměstí Míru a konec je bez mála u rodinného domu č.p. 310.  Celková délka nové úpravy je cca 300 m a celková plocha chodníku je 551 m2. Dlažba chodníku je ze zámkové dlažby Holand přírodní, tl. 6 cm. Vazba dlažby je stejná jako na protější straně chodníku. Součástí stavby je i výměna šachtových poklopů na dešťové kanalizaci, která prochází pod chodníkem. Podél celé trasy byl vyměněn silniční obrubník, obnova vodicího žulového jednořádku, provedena obnova asfaltového povrchu v š. 50 cm a napojení a oprava vjezdu k rodinným domům.

Před budovou úřadu městyse byla provedena rampa s nerezovým zábradlím pro bezbariérový přístup do lékárny, kadeřnictví a úřadu městyse.

Celková cena stavby činila 3 850 tis. Kč. Dodavatelem  stavby byla společnost INGDOP, s.r.o.


ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU NA VODOJEMU HUSTOPEČE NAD BEČVOU – VÝMĚNA POTRUBÍ A ARMATUR

OK

Cílem bylo odstranění havarijního stavu, a to výměna zastaralého, zkorodovaného potrubí vodárny za účelem udržení a zvýšení kvality dodávané pitné vody. Současně byly nahrazeny všechny ovládací armatury, které již z důvodu havarijního stavu neplní plně svou funkci.

Tato akce byla spolufinancována Olomouckým krajem, kdy jeho dotace činila 269 tis. Kč z celkových nákladů 538 tis. Kč.

Dodavatelem stavby byla společnost BETY-stavby, služby a izolace, s.r.o.


Změna dokončené stavby – objekt č.p. 126 v Hustopečích nad Bečvou      městys

Koncem března 2022 bylo vydáno stavební povolení na  stavbu s názvem „ Stavební úpravy objektu č.p. 126“ s umístěním  na pozemku  p.č. 665 v k.ú. Hustopeče nad Bečvou ( bývalé květinářství). Zastupitelstvo městyse rozhodlo o realizaci tohoto záměru.

Stavební úpravou došlo k propojení dvou stávajících obchodních prostorů do jednoho dispozičně propojeného obchodního prostoru v 1. NP. Součástí řešení bylo doplnění stávajícího zázemí pro personál obchodu ( doplnění sprchy, umývárny, WC a úklidové komory) a návrh domovního vedení kanalizační přípojky, napojené na stávající přípojku na pozemku p.č. 667/1 v k.ú. Hustopeče nad Bečvou.

Stavbu prováděla dle projektové dokumentace Ing. Arch. Stanislava Vrubela firma Mézl a Janíček s.r.o. , která ze šesti oslovených měla nejvýhodnější nabídku.

TDI vykonával  Ing. Jiří Hendrych

Cena  dle smlouvy o dílo  - 1.897 344,51 Kč s DPH


     Záchrana zámku v Hustopečích nad Bečvou pokračovala i v roce 2022

OK    OK

V tomto roce pokračovaly  na Zámku Hustopeče nad Bečvou  práce na dokončení místnosti ve 2. patře, a to místnosti č. 2.08, kde byly dokončeny povrchy stěn, podlaha včetně nášlapných vrstev (dle fragmentu původní podlahy), obložkové zárubně a křídla dveří. Dále byla provedena obnova schodiště z I.NP do II.NP (schodnice, klenby, omítky),  podbití pohledu arkády a nátěr zábradlí III.NP.

Celkové finanční náklady obnovy v roce 2022 činily  2 014 972,56 Kč (bez DPH). Dotace z Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví byla ve výši 1 100 000,- Kč a dotace z Olomouckého kraje činila  430 000,- Kč.

Generální dodavatel stavebních prací byla  společnost BETY - stavby, izolace a služby, s.r.o.

Prováděné stavební práce na zámku jsou připravovány a realizovány pod stálým dohledem Národního památkového ústavu v Olomouci a orgánu státní památkové péče Městského úřadu Hranice.

 


OK

Dotace z Olomouckého kraje :

  • pro JSDH Hustopeče nad Bečvou získání řidičského průkazu skupiny „C“ pro člena jednotky JSDH:

dotace 11 000 Kč z celkových nákladů  20 000 Kč

  • pro JSDH Vysoká pořízení -  zásahová obuv 2ks, zásahová přilba 2 ks a zásahové rukavice – 2 ks:  

dotace 16 200 Kč z celkových nákladů  28 000 Kč

  • pro JSDH Poruba pořízení - zásahová obuv 2 ks, zásahové rukavice 2 ks a zásahový oblek 2 ks:

dotace 15 600 Kč z celkových nákladů  27 000 Kč

  • Hustopečské dny 26.8. – 28.8.2022:

dotace 65 000 Kč z předpokládaných 490 000 Kč

  • Pečovatelská služba městyse:

dotace 856 800 Kč z předpokládaných  1 088 000 Kč


SZIF

Pořízení vybavení KD Poruba a KD Vysoká, a to pro KD Poruba 150 židlí a 38 stolů (120x80cm) a pro KD Vysoká 150 židlí a 38 stolů (120x80cm) a 10 stolů (80x80 cm):

dotace 413 713 Kč z celkových 517 142 Kč


SFŽP

Protipovodňová opatření městyse Hustopeče na Bečvou (upgrade digitálního povodňového plánu a bezdrátového varovného systému – rozhlas,  z programu operační program životní prostředí 2014 -2020:

dotace 1 262 958,22 Kč z celkových nákladů 1 804 226,03 Kč


Nová elektronická úřední deska

V zádveří na úřadě městyse Hustopeče nad Bečvou byla instalována nová elektronická úřední deska. Občané si budou moci pohodlně prohlédnout celou úřední desku, jež je dostupná 24 hodin a 7 dní v týdnu. V současně pracuje ve zkušebním provozu. Úřední desku lze taktéž prohlížet dálkově na  internetových stránkách http://hustopece.imunis.cz/edeska/. 

Ovládání desky je uživatelsky jednoduché a intuitivní a je přizpůsobeno tak, aby ho mohly využívat rovněž invalidní osoby (deska je vybavena symbolem, po jehož stisknutí dojde k přeskupení obrazovky tak, aby i člověk sedící na invalidním vozíku byl schopen zařízení ovládat).

Zakoupení této úřední desky bylo spolufinancováno z projektu „Přívětivé úřady v Mikroregionu Hranicko“, jehož se zúčastnilo devět obcí z Hranicka.

Celková hodnota elektronické desky je 220.713,68 Kč s DPH, z čehož dotace Evropské unie, evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost činí 209.678,- Kč

MPSV


 

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31

Chytrý městys

Mobilní rozhlas

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský