Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2023

 

městys      Sportovní areal ve Vysoké 

se dočkal po letech změny. Začátkem května bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště se zázemím. V areálu tak vznikly dva nové objekty. Zázemí bylo řešeno dvěma upravenými kontejnery, které se přizpůsobily pro potřeby uživatelů, tedy místnímu osadnímu výboru a SDH Vysoká.Druhým objektem je dětské hřiště s herními prvky a mobiliářem.V rámci stavby vznikla manipulační plocha napojená na vjezd a zpevněné plochy kolem stavby. Bylo provedeno odvodnění řešeného území, likvidace splaškových vod ( jímka), přípojka pro elektroinstalaci, osvětlení a kamerový systém. Zázemí bylo dovybaveno stoly , lavičkami a koši. Nemalou investici cca 7 mil. Kč zaplatil městys ze svého rozpočtu. 

 


Rekonstrukce místní komunikace U hřiště a výstavba zpevněných a odstavných ploch pro hřiště a bytový dům č.p. 221

Projekt řešil obnovu povrchu místní komunikace, ulice U hřiště v městysi Hustopeče nad Bečvou a zároveň i výstavbu zpevněných a odstavných ploch pro hřiště a také bytový dům č.p. 221

Předmětný úsek opravené komunikace začínal v napojení na ulici Nová a končil v místě napojení na ulici Potoční. Šířka vozovky je proměnná 4,00 m až 9,80 m.

Souběžně s komunikaci probíhala i výstavba odstavných ploch a zpevněných ploch na této ulici. Stavební pozemky byly rovinatého charakteru a v katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří. 

Pozemky pod stavbou parkoviště jsou ve vlastnictví městyse , část pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba odstavných ploch umístila je v majetku  TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou. Zastavěná plocha a nádvoří školní bytovky č.p.221 byla navržena jako novostavba. Výstavba odstavných ploch a zpevněných veřejných ploch zlepšila možnost parkování vozidel a obslužnost přilehlých nemovitostí v řešené lokalitě.

V ulici u Hřiště, v prostoru napojení na ulici Novou, bylo navrženo 36 nových odstavných ploch, z toho 12 podélných a 24 kolmých.

Stavbu prováděla firma MI Roads a.s. , Oblast Morava DS

Subdodavatelská firma  KÁMENBAU s.r.o.

Celkové náklady dle Dodatku č.1    včetně DPH   5 605 398,07 Kč

Akce byla podpořená dotací z  MMR ČR   částkou  1.139.894,- Kč

z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, který je součástí programu 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ , 117D8210A Podpora obnovy místních komunikaci          

Projekt "Rekonstrukce místní komunikace U hřiště" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

             městys

 


Vybudování třech hřišť v Hustopečích nad Bečvou

Naše žádost o dotaci, která byla v roce  2022 podána, schválena, ale z důvodu nedostatečné alokace byla zařazena na seznam náhradních akcí Ministerstva pro místní rozvoj  v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022, DT H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Ze zásobníku schválených projektu   byla doporučena k poskytnutí dotace, a to v návaznosti na schválenou novelou zákona o státním rozpočtu pro rok 2022, resp. v návaznosti na úspory z administrace předmětné výzvy.
Na základě této skutečnosti nám byla  v březnu 2023 vystavena a následně odeslána Registrace akce, ve které byl  popsán další postup administrace schváleného projektu. Z naší strany byli připravené doklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen "RoPD") dle bodu č. 7. zásad podprogramu. Byla uzavřená   Smlouva o dílo, která vzešla z výběrového řízení na realizaci akce mezi žadatelem a dodavatelem včetně všech příloh a rozpočtu.
Tento projekt byl také letos finančně podpořen z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje ( 600 tisíc Kč).

Samotná realizace  WORKOUTOVÉHO   a  PARKOUROVÉHO  HŘIŠTĚ u ZŠ v Hustopečích nad Bečvou byla zahájená v polovině dubna a následně bude probíhat realizace dětského hřiště na ulici J.V.Choráze .

Stavba hřišť má sportovní účel a bude sestavená z dopadového povrchu a cvičebních prvků.

Navržené workautové hřiště bude sloužit k posilování vlastní váhou a bude složeno z kombinací hrazd, bradel, žebříků, lavic a dalších cvičebních prvků. Hřiště je určeno především pro mládež a dospělé nad 140 cm výšky. Děti by měly být na hřišti  v doprovodu dospělé osoby. Dopadová plocha bude z umělého EPDM litého povrchu.

Samotné cvičební prvky druhého parkourového hřiště se budou kotvit pomocí chemické kotvy a nerezových šroubů. Konstrukční řešení těchto prvků bude řešeno kovovými a dřevěnými materiály. Veškerý spojovací materiál i ocelové trubky budou  opatřený pozinkováním. Veškeré prvky splňují normu. Jako dopadový povrch bude  položený  jednolitý EPDM granulát v souladu s ČSN EN 16 630 . Hřiště bude opatřeno tabuli s návštěvním informačním řadem a návody na cvičení.

Vybudováním nového dětského hřiště na travnaté ploše u bytového domu č.p. 271 dojde k rozšíření nabídky pro volnočasové aktivity , odpočinek a pobyt menších dětí na čerstvém vzduchu. Na ploše budou umístěný herní prvky a to : multifunkční herní sestava se skluzavkou, lanovým mostem a lezeckou stěnou, kolotoč, vahadlová houpačka, lanová průlezka, trojhoupačka s babysedákem a hnízdem. Dále zde bude instalovaná lavice i odpadkový koš. Konstrukční skladba prvků byla navržená ze žárově zinkované ocelí. Dětské hřiště bude doplněno tabuli s provozním řadem.

Všechny tři hřiště jsou na pozemcích, které jsou  v majetku městyse Hustopeče nad Bečvou.

Dodavatel: WORKOUT CLUB  PARKS s.r.o.

OK


Sadové úpravy u stezky pro cyklisty a chodce Hustopeče nad Bečvou

Kolem naší stezky Hustomilky pro cyklisty a pěší  proběhla na podzim 2022 nová výsadba stromů a keřů. Dokončení výsadeb proběhlo na jaře v roce 2023. Samotnou realizaci provedl Martin Kotouč  z Blahutovic se svou manželkou. Do projektu byli zapojení i žáci ze ZŠ Hustopeče nad Bečvou, kteří pomáhali vysazovat okrasné keře. Projekt byl podpořen dotací ze SFŽP finanční částkou 153 880,- Kč.

Sadové úpravy 


 

 

 

 

 

 

 

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27
28
29 30 1 2 3 4 5

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský