Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Ceník

Odpady 2021

Každý trvale přihlášený obyvatel městyse musí odebrat za rok 2021:

1x žeton na popelnici          83,47,-Kč bez DPH

1x pytel na plasty                 18,27,-Kč bez DPH

Celkem                                   101,74-Kč bez DPH(15%) – 117,-Kč s DPH

 

Třídění odpadů:

Plasty, Sklo, Kov, Nápojové kartony – plastové pytle (sběr v termíny svozu popelnic), možno také uložit na sběrném dvoře

Papír, lepenka – uložení na sběrném dvoře, školní sběr

Čím vice odpadu na osobu se vytřídí, tím více peněz se městysi vrátí ve formě odměn za třídění odpadu, které vyplácí společnost EKO-KOM.

Nebezpečný odpad

Veškerý nebezpečný odpad možno uložit bezplatně na sběrném dvoře.

Jedlé oleje a tuky - možno odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře

Velkoobjemový odpad

Svoz odpadu bude probíhat 1x ročně (bezplatně) o termínu budete informováni formou letáků nebo je možno uložit tento odpad na sběrném dvoře

Elektroodpad

Možno uložit bezplatně na sběrném dvoře v rámci zpětného odběru elektrozařízení

Elektrowin, Asekol, Ekolamp, Ecobat

velké domácí spotřebiče vč. chladniček

malé domácí spotřebiče

elektrické nářadí a nástroje

televizory a PC monitory

výpočetní a telekomunikační technika

spotřební elektronika

hračky, vybavení pro volný čas a sport

trubicové a úsporné zářivky a výbojky

baterie, monočlánky

Biologicky rozložitelný odpad

možno uložit ve sběrném dvoře do připraveného kontejneru.

Kdo má možnost kompostovat doma v kompostérech

O veškerých změnách případně novinkách v odpadovém hospodářství městyse budete včas informováni.

 

Ceník

Žeton popelnice -          83,47,-Kč                   96,-Kč s DPH 15%

Kontejner 1100 l          253,50,-Kč                291,-Kč s DPH 15%

Pytel plast -                    18,27,-Kč                   21,-Kč s DPH 15%

Pytel kov -                         9,65-Kč                    11,-Kč s DPH 15%

Pytel sklo                          9,65,-Kč                   11,-Kč s DPH 15%

Pytel nápojové kartony – zdarma

Pytle si bude možno zakoupit na prodejních místech dle ceníku.

 

Uložení odpadů na sběrném místě (sběrný dvůr Hustopeče nad Bečvou):

Kov, Sklo, Papír, Plasty                                                                Zdarma

Lednice, Velké elektro (myčky, pračky, trouby atd.)               Zdarma – zpětný odběr

TV, Monitory,                                                                                 Zdarma – zpětný odběr

Drobné elektrozařízení                                                                Zdarma- zpětný odběr

Zářivky, výbojky, kompletní světla                                             Zdarma- zpětný odběr

Oděvy                                                                                             Zdarma

Polystyrén                                                                                     Zdarma

                       

Pneumatiky (osobní auto)                                              21,75,-Kč/ks         25,-Kč s DPH 15%

Pneumatiky (nákladní auto, traktor malá)                   43, 50,-Kč/ks        50,-Kč s DPH 15%

Traktor(velká)                                                                 130, 45,-Kč/ks      150,-Kč s DPH 15%

Duše, pláště kolo                                                            Zdarma

Ostatní odpad v pytlích (hadry, boty atd.) 120l           83,47,-Kč                96,-Kč s DPH 15%

Objemný odpad  (sedačky,skříně, matrace atd.)      443,50,-Kč/m3      510,-Kč s DPH 15%

Nebezpečný odpad                                                          Zdarma

Biologický odpad                                                              Zdarma

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Stav vodní hladiny Loučský potok

OSA

Oćhranný svaz autorský