Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Poplatek za psa

Poplatek ze psa platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse Hustopeče nad Bečvou.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíce.

Roční poplatek jsou povinni platit držitelé psů dle vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů ve výši viz Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů (175.51 kB)

Poplatek je splatný do 31.3. daného roku.

Poplatek lze uhradit hotově nebo bezhotovostní platební kartou v pokladně Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou nebo bankovním převodem na číslo účtu 1883117329/0800 VS 1341.

Formuláře:

Přiznání k místnímu poplatku ze psů zde ke stažení (92 kB) 

Ohlášení změny skutečností rozhodných pro výpočet místního poplatku ze psů (v případě zaběhnutí, ztráty, uhynutí či prodeje psa) zde ke stažení (84 kB)

 

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Stav vodní hladiny Loučský potok

OSA

Oćhranný svaz autorský