Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Databáze podnikatelských nemovitostí

  • Aktuální nabídka nemovitostí k podnikání
  • Bezplatný zápis nemovitostí do databáze
  • Výběr podnikatelských nemovitostí on-line
  • Podpora regionálního podnikatelského prostředí
  • Vhodný nástroj pro nabídku zahraničním investorům
  • Jednotný informační systém pro regionální a místní samosprávu

 

Volný přístup pro uživatele, vkládání dat po registraci a přihlášení.
Olomoucký kraj spolu s RK Czechinvest a Magistrátem města Olomouc v červnu 2005 vypracoval manuál pro zápis do databáze a rozšířil tuto nabídku na více typů podnikatelských nemovitostí (průmyslové nemovitosti, brownfields, kancelářské prostory, komerční objekty, rozvojové plochy). Současně byla také zprovozněna nová internetová prezentace databáze.

Olomoucký kraj pro podnikatele a investory připravil aktuální nabídku podnikatelských nemovitostí. Cílem je na jednom místě shromáždit informace o podnikatelských nemovitostech v kraji, aby se usnadnila orientace jak pro české podnikatele, tak i pro nabídku zahraničním investorům.

Potřeba vytvoření databáze vyplývá ze zvýšeného zájmu investorů o nemovitosti, ať už se jedná o jejich koupi či nájem. Cílem kraje a dalších regionálních institucí (RK Czechinvest, Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy) a měst v kraji je mít přehled o všech nevyužívaných objektech a plochách v kraji, aby pracovníci na oddělení regionálního rozvoje mohli poskytovat adekvátní informace na přímou poptávku investorů či vytvářet nabídku investičních příležitostí v kraji na prezentačních akcích, kterých se kraj účastní s cílem přitáhnout do kraje nové investory. Takto vzniklou databázi však budou moci aktivně a bezplatně využívat i podnikatelé, kteří nabízejí či poptávají podnikatelské nemovitosti. Do databáze budou však zapisovány jen ty nemovitosti, které splňují kritéria pro zařazení do databáze uvedená v manuálu.

Informace do databáze mohou vkládat jak majitelé objektů, tak i realitní kanceláře, developerské firmy a obce. Pokud máte zájem zařadit zde svou nemovitost i vy, je třeba řídit se manuálem a zaregistrovat se do databáze. (viz odkaz výše). Po zaregistrování Vám bude přiděleno heslo, na základě něhož budete mít možnost on-line upravovat data Vámi zadané nemovitosti. Bez použití hesla může databázi využívat jakýkoli externí uživatel, přičemž nemá možnost zasahovat do obsahu databáze.

Věříme, že se zajištěním kvalitních informací a jejich snadné dostupnosti se šance na naplnění nevyužívaných kapacit podnikatelských nemovitostí Olomouckého kraje značně zvýší a povede v konečném důsledku k růstu ekonomiky v kraji a snížení nezaměstnanosti.

 

Způsoby členění nabídek:

3 stupně ověření nabídek:

1. stupeň - všeobecné
Do české verze databáze budou začleněny všechny obdržené nabídky, kde bude vyplněn dostatek vypovídajících údajů o nemovitosti. Za správnost dat nese odpovědnost osoba (firma, instituce), která nabídku vyplnila.

2. stupeň – „Top nabídky“
Vybrané nemovitosti (vhodné pro zahraniční investory) budou krajským úřadem a příslušným městem ověřeny z hlediska územního plánu, listu vlastnictví a osobní prohlídky. Takovéto nabídky budou přeloženy i do jazykových mutací

3. stupeň - Czechinvest
Bude se jednat o vybrané nemovitosti z 2. stupně (dle kritérií Czechinvestu), kde Czechinvest zjišťuje ještě další podrobnosti a poté nemovitost zařadí do vnitřní databáze Czechinvest. Používá se zejména pro větší zahraniční investory, kteří se obracejí na centrálu Czechinvest či její zahraniční pobočky.

 

Manuál pro zápis do databáze (účel databáze a její uživatelé, vymezení podnikatelských nemovitostí vedených v databázi, způsob zápisu do databáze, povinnosti zapisovatele, způsoby členění nabídek - zápisů v databázi) Databáze__manuál.doc (doc, 132 kB)

 

Kontakt:
Ing. Olga Coufalová, tel. 585 508 324, e-mail: olga.coufalova@kr-olomoucky.cz 

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29 30

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský