Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Český rybářský svaz - MO Hustopeče n.B.

znakTradice lovu ryb na Hustopečsku a okolí je velmi stará, že ani nelze blíže doložit, kdy vznikla. Bohatě zarybněná řeka Bečva a krajina s nesčetnými tůněmi a rybníky, jimiž byly Hustopeče v dávných dobách obklopeny, vytvářela od nepaměti pro lov ryb ty nejlepší předpoklady. Ve středověku bylo rybářské právo výhradně privilegiem šlechty. Feudální pán neměl však o bohatství řeky Bečvy žádný velký zájem, protože měl dostatek rybníků a těžko z nich ryby odprodával. A tak řeku nikdo nehlídal a bez ohledu na právo rybolovu si lovil ryby, kdo chtěl, i když jsou doklady o krutých trestech za vodní pych: utětí ruky a dokonce i trest smrti. Později náleželo právo rybolovu obci. Ta je pronajímala jednotlivcům a nakonec rybářským družstvům. V roce 1900 se několik zájemců o rybaření rozhodlo založit rybářský spolek s názvem Rybářské družstvo v Hustopečích nad Bečvou. O jeho založení a prvních létech života se bohužel nedochovaly žádné písemné doklady. Podle pamětníků je však známo, že prvním předsedou byl Antonín Frydrych (od Kříže - z městečka) a hospodářem Karel Vacula. Pravidelné zápisy o schůzích rybářského spolku jsou uvedeny od roku 1920. Německá okupace činnost rybářů ochromila a poslední společné lovy byly uskutečněny v roce 1941. Rok 1945 zastihl naše členy připraveny na novou cestu a obnovu spolkového rybaření v Hustopečích nad Bečvou. Hranice revíru rybářského okrsku byla nově stanovena od vtoku potoka Mřenka – Jasénka do Bečvy až po jez mlýna v Černotíně. A tento rozsah revíru je platný do dnešních dnů. V poválečném období se velmi necitelně změnily podmínky pro život ryb a všech vodních živočichů a tato skutečnost postihla i řeku Bečvu.
V šedesátých letech začínají nové dějiny rybářské organizace. Od roku 1961 zahajuje těžbu štěrku v našem povodí n. p. Štěrkopískovny Olomouc. Nejdříve pouze v korytě řeky a od roku 1962 i na pozemcích katastrů obcí Hustopeče n. B. a Milotice n. B. Takto vznikají nové vodní plochy, které začíná naše organizace obhospodařovat. Dne 9. 5. 1965 zahajuje MO rybolov na prvním takto vzniklém štěrkopískovišti – jezeře č. I – prvními veřejnými závody v lovu ryb udicí. Od 1. 1. 1975 však končí samostatnost MO a rybáři jsou nedobrovolně převedení do systému krajského hospodaření a rybaření v rámci Severomoravského kraje.
Zásadních změn ve společnosti po roce 1989 využívá i místní organizace rybářů v Hustopečích nad Bečvou a po delším jednání s Výborem územního svazu v Ostravě se od 1. 1. 1992 stává samostatně hospodařící. Od tohoto data na revíru Bečva 5A platí pouze povolenky vydané MO ČRS Hustopeče n. B. Revír Bečva 5 – řeka zůstává v územním hospodaření. Změna statutu organizace přináší spoustu nových starostí a problémů, které však stávající funkcionáři zvládají ke spokojenosti všech poctivých členů. Že život vždy přináší i těžkosti potvrdila léta 1996 a 1997, kdy na řece Bečvě došlo k povodním mimořádné velikosti. Zvláště pak ta v červenci 1997 byla v rozsahu, jaký ani pamětníci nepamatují, odborníci ji označili jako „stoletou vodu“. Vody protrhly ochranné hráze, jezera byla zanesena vším možným a většina rybí obsádky byla odplavena. I v těchto těžkých chvílích se projevila organizační schopnost bývalého hospodáře Miroslava Kaluska, který dokázal zaktivizovat sponzory i členy MO k tomu, že neuvěřitelné se stalo skutkem. Hráze v krátké době byly obnoveny a jezera opět mohla sloužit sportovnímu rybaření i rekreačnímu vyžití široké veřejností.
Nový výbor MO, který začal od roku 2000 pracovat pod vedením Ing. Stanislava Pernického, však nemohl složit ruce do klína a věnovat se pouze rybaření. Celá řada důležitých úkolů čekala na neodkladné vyřešení. Zvláště pak obnova rybí obsádky po povodních. K výčtu dalších rozsáhlých akcí je třeba přidat vybudování rekreační „Rybářské chaty“ na jezeru č. 3, celkovou rekonstrukci a vybudování hospodářské budovy a klubovny z bývalého mlýna, odbahnění rybochovných zařízení Retenční nádrže, Altéře, Dolního rybníka a Bahňáku. Údržba celého revíru Bečva 5A o rozloze 72 ha, vybudování opěrné zídky na Altéři a nového chovného rybníčku „Malý Altéř“, oprava hráze mezi jezery 4 a 5 poškozené bobry, dokončení oplocení celého areálu MO, oprava brány s vyasfaltováním vjezdu do objektu, stovek odpracovaných brigádnických hodin ve prospěch městysu Hustopeče nad Bečvou a napravení celé řady dalších problémů nedořešených z minulosti je jen krátkým výčtem úspěšných akcí, které svědčí o obrovském kusu poctivé práce ve prospěch spolkového rybaření v Hustopečích nad Bečvou.
Nádherný a vyhlášený rybářský revíru, ale i samotný městys Hustopeče nad Bečvou se dostal do povědomí nejen v blízkém okolí, ale i po celé České republice a také v zahraničí. To vše i díky každoročnímu pravidelnému pořádání celostátního mezinárodního závodu v lovu ryb přívlači s názvem „Hustopečský pohár“. Organizování závodů celostátních lig v této disciplíně, účastí sportovních družstvech (pro rok 2007 jedno v I. a dvě družstva ve II. lize) v těchto soutěžích a účasti našich závodníků na Mistrovství ČR nebo organizací tradičních rybářských závodů na začátku rybolovné sezóny zvyšuje renomé nejen MO ČRS, ale i samotného městyse Hustopeče nad Bečvou. Vždyť revír patří k nejatraktivnějším v širokém okolí i díky výbornému zarybnění a mimořádným úlovkům kapitálních ryb. Mnohé se vykonalo, ale mnoho práce ještě čeká všech 460 členů dospělých, mládeže i dětí pro ještě úspěšnější rozvoj spolkového rybaření v Hustopečích a v Miloticích nad Bečvou.
Smyslem ani cílem tohoto článku není vyjmenovat veškeré úspěchy, kterých především za posledních sedm let rybářská organizace dosáhla, ale podat základní informace o ní, jako o jednom z nejvýznamnějších spolků v městysu Hustopeče nad Bečvou.

Pro podrobnější informace o veškerém spolkovém životě místní organizace ČRS v Hustopečích nad Bečvou odkazujeme čtenáře na www.crs-hustopece-nb.wz.cz

Za MO ČRS Hustopeče nad Bečvou
Mgr. Jaroslav Bečák

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31

Chytrý městys

Mobilní rozhlas

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský