Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Český zahradkářský svaz - ZO Hustopeče n.B.

Spolek zahrádkářů Hustopeče n./B.-Poruba-Vysoká-Milotice byl založen v roce 1958, kdy jsme začínali úplně z ničeho, jenom s touhou uplatnit něco nového v našich zahradách. Proto byly od počátku hlavní náplní naši činnosti odborné přednášky. Dále výbor projednal zakoupení frézy na obdělávání zahrad. Ovšem nebylo peněz, tak jsme se rozhodli uspořádat taneční zábavu pod názvem "Velké vinobraní". Toto se za velké účasti uskutečnilo. Něco na frézu již bylo, zbytek jsme si půjčili od pana Staňka z Vysoké. Fréza stála 12.000,--Kčs i s nářaďovým příslušenstvím. Jako řidič se přihlásil pan Jindřich Chalupa a jako závozník pan Josef Šindler. Členů přibývalo stále více z Hustopeč n. B., Milotic, Poruby a z Vysoké. Pan Halašta nám uvolnil průjezd do stodoly v Brance. Tak jsme z toho udělali svépomocí garáž. Postupně jsme se dohodli, že každé dva roky budeme pořádat výstavu ovoce a zeleniny, včetně květin, obzvláště chryzantém. Výstavy jsme dělali ve velkém rozsahu, byly tak krásné, že byly srovnatelné s výstavami okresního formátu. Každý rok jsme pořádali odborné zájezdy do výzkumných zahrad. Vždy po Novém roce jsme připravili zahrádkářský ples s bohatou tombolou a krásnou výzdobou sálu. Na každé členské nebo výborové schůzi bylo hlavním bodem, jak postavit vlastní budovu zahrádkářů, kde by se dalo moštovat ovoce, smažit povidla a sušit veškeré ovoce. Přípravy trvaly několik let, byla provedena řada exkurzí a prohlídek s rozvažováním, co by se nám hodilo. Nakonec nám obec dala k dispozici starou hasičskou zbrojnici, která stála v Brance a byla určena ke zbourání. Toto místo nám velmi vyhovovalo a s radostí jsme ho proto přijali. Netrvalo dlouho a byla svolána velká brigáda, na které se sešlo mnoho členů zahrádkářského spolku, ale i nečlenů. Do večera byla hasičárna zbořena a odklizena. Z nabouraného materiálu jsme postavili velkou kůlnu na materiál a nářadí. Místo pro stavbu moštárny jsme tedy již měli, teď zbývalo jenom rozhodnout, jakou budovu postavit. Proto jsme se rozhodli, že zajedeme do Napajedel, kde si zahrádkáři takzvanou moštárnu již postavili. Přítel Váhala starší nás tam vezl svým osobním vozem. Jel s námi stavitel Václav Šnejdrla z Černotína, dále Jan Škoda a Janošek starší. V Napajedlích nás srdečně přivítali, vše jsme si prohlédli, pan Šnejdrla si udělal pár nákresů, pak nás přátelé pohostili vínem a vrátili jsme se domů s myšlenkou, že budeme stavět. Nejprve udělal pan stavitel Šnejdrla plány, jak bude budova asi vypadat. Podle těchto prvních plánů měla být stavba přízemní budovou, kde by byla menší místnost na sušení ovoce. Dále zde měla být velká místnost, kde by se ovoce šrotovalo a moštovalo a kde by se také smažila povidla. Pak zde byla malá místnost na nádobí, záchod a hlavní vchod. Plán byl výborem zahrádkářů schválen a národním výborem byla stavba povolena. Stavební dozor nad stavbou byl svěřen hospodáři Josefu Šmerdovi staršímu s přítelem Františkem Masaříkem. Pan stavitel Šnejdrla vytyčil půdorys stavby a poté se začaly kopat základy. Co to bylo radosti, když se nás na brigádu sešlo kolem třiceti. Bylo ujednáno, že každý člen odpracuje zdarma 50 hodin. Cement nám levně dodala cementárna v Hranicích, štěrk byl doma v Hustopečích, tvárnice nám zajistila obec. Okna, dveře a vrata dělala firma Hasilík Opatovice. Stavba rostla jako z vody, každý, kdo něco uměl, pomohl zdarma. Pan Janošek jako kamnář a obkládač postavil šamotovou pec na 12 koláčů, dále postavil dva kotly na smažení trnek, obložil stěny a položil dlažbu. Ale když se měla začít dělat střecha, přiběhl přítel Robert Váhala starší a řekl: "Chlapi, co kdybychom to postavili na patro a udělali si nahoře malý sál na přednášky a na promítání?" Po dohodě výboru bylo rozhodnuto, že budeme stavět dál nahoru, kde bude malá místnost na schůze výboru, malý sál, menší kuchyňka a záchod. Schodiště nahoru do prvního patra jsme přistavěli vedle budovy, pozemek nám prodal pan Pešek. Znovu bylo třeba mnoho materiálu, ale za pomoci národního výboru se vše podařilo zvládnout. Za velkého nadšení a s pomocí Boží byla stavba moštárny dokončena a v létě roku 1974 slavnostně otevřena. Vlastní slavnostní otevření moštárny se konalo v neděli dopoledne, odpoledne pak v zámeckém parku proběhla zahradní veselice s programem. Udělovala se čestná uznání pracovníkům a zasloužilým členům zahrádkářského spolku. Pak přišla na řadu veselá Americká holírna, dále fotbalový zápas na kůlech neboli chůdách. Následovala překážková jízda na jízdních kolech a jiné veselé taškařice. Součástí akce byla také tombola. Bylo to prima, lidé odcházeli nadšeni. Skončila se jedna akce a již se přemýšlelo o další. Od SD Jednota Hranice nám byl nabídnut výkup ovoce, k čemuž nám chyběly vhodné prostory, a tak jsme se rozhodli přistavět k našemu zahrádkářskému domu bufetárnu, výkupnu ovoce a výkupnu medu. Požádali jsme proto pana Peška, aby nám prodal část pozemku na tuto stavbu a ten nám vyhověl. Tenkrát byl zahrádkářským hospodářem Kazimír Janošek starší. Stavba byla povolena, MNV dodal potřebný materiál, ale práce byly opět zdarma. Začali jsme stavět v roce 1978 a za nadšené pomoci brigádníku stavbu ve stejném roce ukončili. Bufetárnu obložil obkladač pan Janošek, dále zde postavil novou pec na pecáky a 2 kotle na smažení. Elektrický pohon při smažení provedli Jan Frydrych a Láďa Juráň. Byla radost vykupovat ovoce v nových prostorách. Vykupoval se černý rybíz, červený rybíz, trhaná jablka a hrušky i padané ovoce. Prostě sloužili jsme potřebám občanů obce. Bufetárna byla v provozu stále, pekly se hustopečské pecáky a cukroví na různé slavnosti. Vedení pečení se ujaly paní Marie Gregorková, paní Hanka Jamborová, paní Marie Dorčáková, paní Jarka Pospíšilová a paní Věra Orsáková. Dále zde působila pomocná děvčata, která se střídala u pečení. Pecáky sázel do pece pan Janošek starší, po něm pak sázení do pece převzal pan Oldřich Vrána. Lidé byli spokojeni, všem napečené věci chutnaly. Oddech stavební horečky však netrval dlouho. Na schůzi výboru jednou padly připomínky, že je potřeba přistavit k budově zahrádkářů ještě místnost, která bude sloužit jako skladiště. Všichni členové výboru byli pro, jelikož nebylo kde uskladnit zahrádkářské nářadí jako postřikovače, dále dřevo na pečení pecáků, různé dekorační věci, vázy na květiny při výstavách, no prostě vše potřebné. Rozhodnuto. V té době byl hospodářem přítel Oldřich Vrána. Bylo třeba znovu odkoupit od pana Peška kousek pozemku, což se nám podařilo. Přítel Vrána zajistil pořebný materiál a za pomoci brigádníků se tato akce podařila. Dodnes sklad velice slouží zahrádkářům.

 

Nechť i nadále vzkvétá spolek zahrádkářů z Hustopeč nad Bečvou!!!


Vážené přítelkyně, vážení přátelé!

Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností naší organizace od poslední výroční členské schůze, která se konala dne  22. března 2015.

Úvodem trochu statistiky :

K tomuto datu jsme evidovali celkem 59 členů naší organizace.

K dnešnímu datu je možno konstatovat, že naše řady opustil dlouholetý člen př. Jiří Dohnal,  2 členové, manželé Cichrovi ukončili své členství, 1 členovi, př. Ráblovi bylo členství zrušeno.  Do MO vstoupili po dlouhé době tři noví, navíc i mladí členové z Hustopečí nad Bečvou a to př. Dohnal Ladislav, Pavézka Pavel a př. Hajdová Michaela, takže jsme k dnešnímu dni na konečném počtu 58 členů.

Nejstaršími členkami naší MO jsou stále př. Vozáková Johana a Indruchová Ludmila, obě ročník narození 1933, které se již letos dožily 83 let.

Nejstarším členem je př. Květoslav Havran z Hustopečí nad Bečvou, ročník narození 1930, který se letos dožívá  86-ti let.

Svá významná a kulatá jubilea v letošním roce oslaví z členů naší MO :

Pan Němeček Jaromír 80 let,  pan Pavlík Rostislav 70 let.

Blahopřejeme !

 

Nyní k naší činnosti od poslední výroční schůze.

V rámci aktivní propagace ČZS a odborného poradenství hned po výroční schůzi následovala odborná přednáška, zaměřená na všeobecnou tématiku, která měla především podobu odpovědí na dotazy, položené z pléna.

Mrzí nás, že přestože účast na této přednášce byla nabídnuta i nejširší veřejnosti, zájem o ní nebyl a navíc v průběhu zajímavé přednášky řada přítomných opustila jednací místnost a nejevila o přednášku bližší zájem.

Výbor organizace se scházel na výborových schůzích mimo prázdninové období a dále pak operativně vždy v rámci organizačních příprav před nějakou z akcí, pořádaných naší organizací. Zde je nutno sebekriticky přiznat, že se zhoršila kázeň při docházce na tyto výborové schůze.

Je třeba kriticky konstatovat, že veškeré akce naší MO nejen zajišťuje, ale i realizuje právě jenom úzký kolektiv členů výboru.

Přestože je nás v organizaci téměř 60, zapojení ostatních členů je ke škodě věci minimální. Tato situace je již neúnosná a proto vyzýváme všechny ostatní členy naší MO, aby se zapojili ve větším rozsahu do její činnosti.

Připomínám, že je to ostatně i základní  povinnost člena ČZS !

 

 V roce 2015 co do rozsahu a kvality služeb, které našim členům a všem spoluobčanům můžeme poskytnout v našem víceúčelovém zařízení došlo zvláště po opravě pece na pečení tradičních hustopečských pecáků k výraznému rozšíření nabídky.

Zde je třeba konstatovat, že této naší nabídky využili většinou občané mimo obvod našeho městyse. Navíc i z objektivních příčin – méně vhodného ovoce na zpracování – celkový objem provedených služeb byl nižší než v předchozím období s následným dopadem na nižší tržby z této činnosti.

Ekonomický přínos z těchto činností vyhodnotí ve svých zprávách jak správce, tak pokladní naší organizace ve své zprávě o finančním hospodaření naší organizace.

Nosnou akcí naší organizace bylo v listopadu 2015 uspořádání podzimního koštu již tradičně v prostorách hustopečského zámku. Zde bylo možno ochutnat několik desítek ovocných vzorků, především jablek a jablečných moštů ze zahrádek našich členů. Návštěvníci se mohli občerstvit vybranými druhy káv, čajů a lahvových vín. Mohli si zakoupit tradiční hustopečské pecáky pečené po delší době v naší peci a v neposlední řadě i širokou paletu výrobků z firmy Kozí Hrádek a využít mnohé z nabídky našich kolegů včelařů.  Košt zkapalněných trnek pak byl důstojnou tečkou za tímto příjemným odpolednem.  Akce měla u našich členů i z řad našich spoluobčanů kladný ohlas a zúčastnilo se jí více než 60 návštěvníků. Tradičně dobrovolným vstupným naši návštěvníci přispěli  místní organizaci ČZS především k pokrytí nezbytných výdajů s realizací této akce spojených, za což jim patří naše díky !  I přes poměrně vysokou účast jsme museli tuto akci finančně dotovat z našich prostředků a to ve výši cca 800,- Kč.

Nebyla opomenuta ani již tradiční společenská akce, která má v naší obci již mnohaletou tradici a to byl zahrádkářský ples. Ten se konal dne 23. ledna jako vůbec první ples v roce 2016 v prostorách kulturního domu v Hustopečích nad Bečvou.

Jako i v přechozích letech jsme zaslali našim sponzorům spolu s pozvánkami na ples dvě stovky vstupenek zcela zdarma. Tuto nabídku využilo letos podstatně méně lidí, než v minulém roce a to pouhých 62. Spolu s platbami přímo u pokladny, kterých bylo pouze 33 lze konstatovat, že účast na tomto tradičním plese byla výrazně nižší než v přechozích letech a opět tak stojíme před zásadním rozhodnutím, zda vůbec máme s touto akcí pokračovat.

 Vynaložená práce úzkého kolektivu členů organizace s přípravou plesu spolu s náklady na výzdobu sálu živým trávníkem, živými květy, kvetoucím zlatým deštěm, přípravou občerstvení studené kuchyně spolu s přípravou široké nabídky tekutého občerstvení v pekle a v neposlední řadě i s přípravou bohaté tomboly tentokrát nenašla odezvu a účast 95-ti lidí není možno považovat za uspokojující.

Zde je nutno vzpomenout i ekonomický dopad této akce.

Pro informaci, poplatek organizaci OSA, který po nás požadovala  byl  letos již ve výši 1.500,- Kč. Netřeba připomínat, že i ostatní nákladové položky se nám oproti minulému roku opět zvýšily, především za hudbu, energie a v neposlední řadě i příspěvek MO na nákup první ceny.

Celkový ekonomický přínos pro naši organisaci byl sice stále ještě v černých číslech, ale je třeba si přiznat, že je tomu tak pouze díky našim sponzorům ! Rozhodující přínos byl opět z prodeje losů na tombolu, dále pak z finančních darů při osobním zvaní na ples a teprve potom ze vstupného u pokladny.

Velkým finančním přínosem je také čistý zisk z prodeje chlebíčků a jednohubek od firmy Vahala, které firma dodává naší MO zcela zdarma.

Hosté, kteří na ples přišli si užili skvělé atmosféry v důstojném prostředí  a společně si na závěr rozebrali tradiční velkou tombolu, kterou se nám díky našim sponzorům a přátelům zahrádkářů podařilo dát již tradičně dohromady. V této souvislosti je třeba si znovu připomenout, že nejen námi poskytované služby v účelovém zařízení, ale také dobrovolné vstupné na podzimní výstavě, dále pak ekonomický přínos z plesu slouží naší organizaci v podstatě jako jediný příspěvek do naší spolkové pokladny. Jen díky těmto příjmům jsme i v dnešní nelehké ekonomické situaci schopni především zachovat a provozovat svěřené dědictví našich předchůdců, budovu našeho víceúčelového zařízení a pokrýt důstojným způsobem i další finanční vydání spojené s běžným fungováním naší organizace.

V průběhu celého hodnoceného období bylo ve smyslu přijatých pravidel pamatováno i na naše členy, kteří oslavovali svá kulatá životní jubilea.

 

Závěrem mi dovolte, abych jménem výboru naší místní organizace upřímně poděkoval za odvedenou práci a to všem, kteří se bez nároku na jakoukoliv odměnu podíleli svou prací na zdárném průběhu jednotlivých akcí, které naše organizace v průběhu minulého období pořádala.

 Zvláštní poděkování patří našim sponzorům, kteří svými dary do tradiční velké tomboly přispívají ke zdárnému průběhu našeho plesu a drží jej tak ekonomicky ještě těsně nad vodou !

I nadále je našim stálým přáním a cílem naší činnosti, abychom svou prací navázali na naše předchůdce a aby Místní organizace ČZS v Hustopečích nad Bečvou zůstala i nadále nepřehlédnutelnou součástí veřejného života našeho městyse.

Všem nám dohromady pak přejeme stálé zdraví a mnoho úspěchů a radosti z výsledků práce na našich zahrádkách !

 

Zprávu předkládá :               Ing Hýža Josef, tajemník organizace

 

V Hustopečích dne 13.3.2016


Námětový plán práce MO ČZS v Hustopečích nad Bečvou na rok 2016.

Plán práce vychází ze základního úkolu naší MO a to je i nadále udržet v provozu víceúčelové zařízení, poskytovat v něm technicky možný rozsah služeb, dále pořádat akce, které nám umožní tvorbu finančních prostředků, které budou následně investovány do tohoto zařízení a pokryjí všechny náklady pro běžnou činnost naší organizace.

 

1/  Uspořádání odborné přednášky na vybrané téma:

     Pěstování zeleniny na našich zahrádkách s lektorem př. Čestmírem, Ježem

2/  Podzimní výstava – alternativně dle klimatických podmínek v roce 2016

-výstava chryzantém

-výstava ovoce a zeleniny

-košt ovoce

 

3/ Návštěva zahradnického zařízení nebo prohlídka sadu ve vybrané  lokalitě

 

4/ Společenská akce – ples zahrádkářů

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29 30

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský