Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Aktuality

Zahrádkáři informují !

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu na své řádné výborové schůzi v měsíci září 2015 projednávala mimo jiné i otázku uspořádání tradiční zahrádkářské výstavy ovoce, zeleniny a květin.. Po diskuzi dospěla k závěru, že s ohledem na mimořádně nepříznivý rok se tato akce letos konat nebude.

Jako hlavní důvod tohoto rozhodnutí vidí členové výboru zvláště letošní velmi nepříznivé klimatické podmínky, především pak úporné sucho, které provázelo naše zahrádky v podstatě po celé vegetační období.

Pouze ti, kteří měli možnost celoroční intenzivní zálivky, kterou obětavě po celou vegetační dobu prováděli, byli odměněni alespoň částečnými pěstitelskými úspěchy.

Na uspořádání takovéto náročné akce při snaze zachovat tradiční vysokou úroveň naší výstavy je to však bohužel málo.

Rovněž v návaznosti na tradici bude jako náhradní akce pořádám Košt výpěstků našich členů a příznivců, spojený s prodejem výrobků našich členů i spoluobčanů – např. medu, sýrů, čajů, vína i něčeho ostřejšího spojený s občerstvením a dobrou náladou všech přítomných.

Tento košt se bude konat v tradičních prostorách hustopečského zámku dne 14. listopadu 2015.

Konání této akce vám bude připomenuto ještě před tímto termínem v hlášení rozhlasu našeho městyse.

Věříme, že i na základě vlastních zkušeností s neduhy letošního léta toto rozhodnutí pochopíte a přijmete naše pozvání, tentokráte na Košt.

Předkládá: Ing Hýža Josef,  jednatel organizace


Vážené přítelkyně, vážení přátelé!

Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností naší organizace od poslední výroční členské schůze, která se konala dne 23. března 2014.

Úvodem trochu statistiky :

K tomuto datu jsme evidovali celkem 58 členů naší organizace.

Do letošního března jsme po velmi dlouhé době nezaznamenali žádné úmrtí našeho člena, 1 člen z Vysoké ukončil své členství, do MO vstoupili po dlouhé době dva noví, navíc i mladí členové z Hustopečí nad Bečvou, takže jsme na konečném počtu 59 členů.

Nejstaršími členkami naší MO jsou nyní paní Vozáková Johana a Indruchová Ludmila, obě ročník narození 1933, které se již letos dožily 82 let.

Nejstarším členem je pan Květoslav Havran z Hustopečí nad Bečvou, ročník narození 1930, který se letos dožívá kulatých 85-ti let.

Svá významná a kulatá jubilea v tomto roce oslaví z členů naší MO :

Paní Julia Vozáková,  pan Lubomír Klézl, pan Vladimír Žídek, pan Jiří Kalich, pan Pavel Macháň, pan Ladislav Burdík,

Blahopřejeme !

 

Nyní k naší činnosti od poslední výroční schůze.

V rámci aktivní propagace ČZS a odborného poradenství hned po výroční schůzi následovala odborná přednáška, zaměřená na všeobecnou tématiku, která měla především podobu odpovědí na z pléna položené dotazy.

Mrzí nás, že v průběhu zajímavé přednášky řada přítomných opustila jednací místnost a nejevila o přednášku bližší zájem.

Výbor organizace se scházel na výborových schůzích mimo prázdninové období a dále pak operativně vždy v rámci organizačních příprav před nějakou z akcí, pořádaných naší organizací. Zde je nutno sebekriticky přiznat, že se zhoršila kázeň při docházce na tyto výborové schůze a dokonce ve třech případech jsme nebyli ani usnášení schopní.

 V roce 2014 co do rozsahu a kvality služeb, které našim členům a všem spoluobčanům můžeme poskytnout v našem víceúčelovém zařízení došlo zvláště po opravě pece na pečení tradičních pecáků k výraznému rozšíření nabídky.

Zde je třeba konstatovat, že této naší nabídky využili většinou občané mimo obvod našeho městyse. Navíc i z objektivních příčin – méně vhodného ovoce na zpracování – celkový objem poskytnutých služeb byl nižší než v předchozím období i s dopadem na nižší tržby z této činnosti.

Ekonomický přínos z těchto činností vyhodnotí ve svých zprávách jak správce, tak pokladní naší organizace ve své zprávě o finančním hospodaření naší organizace.

Nosnou akcí naší organizace bylo uspořádání podzimní výstavy ovoce a zeleniny. Výstava byla doplněna květinami z vlastních zdrojů členů MO i občanů. V důstojných prostorách hustopečského zámku se na této výstavě sešla celá řada exponátů. Navíc byla výstava rozšířena o možnost zakoupení nejrůznějších produktů našich včelařů s  další nabídkou vína, čajů a kávy.          Lze konstatovat, že se výstava líbila jak svým zaměřením, tak svým rozsahem. Přestože se jedná o výstavu, která je připravována především členy naší místní organizace a mající tedy místní charakter, našla si tato především díky mnoha předchozím úspěšným ročníkům své  příznivce i v širokém okolí.

Volný vstup na výstavu byl jako v předchozích letech v dalších pracovních dnech umožněn i žákům místní základní školy.

Tradičně dobrovolným vstupným naši návštěvníci přispěli  místní organizaci ČZS především k pokrytí nezbytných výdajů s realizací této akce spojených, za což jim patří naše díky !

Nebyla opomenuta ani již tradiční společenská akce, která má v naší obci již mnohaletou tradici a to byl v měsíci lednu 2014 zahrádkářský ples. Ten se konal dne 17. ledna jako vůbec první ples v roce 2014 v prostorách kulturního domu v Hustopečích nad Bečvou.

Jako v jiných letech jsme zaslali našim sponzorům spolu s pozvánkami na ples desítky vstupenek zcela zdarma. Tuto nabídku využilo letos více lidí, než v minulém roce. Spolu s platbami přímo u pokladny lze konstatovat, že účast na tomto tradičním plese byla vyšší než v přechozích letech, kdy jsme stáli před zásadním rozhodnutím, zda vůbec máme s touto akcí pokračovat.

 Vynaložená práce úzkého kolektivu členů organizace s přípravou plesu spolu s náklady na výzdobu sálu živým trávníkem, živými květy, kvetoucím zlatým deštěm, přípravou občerstvení studené kuchyně spolu s přípravou široké nabídky tekutého občerstvení v pekle a v neposlední řadě i s přípravou bohaté tomboly tentokrát našla odezvu a účast odpovídala hustopečským poměrům.

 Ti, kteří na ples přišli si užili skvělé atmosféry v důstojném prostředí  a společně si na závěr rozebrali tradiční velkou tombolu, kterou se nám díky našim sponzorům a přátelům zahrádkářů podařilo dát již tradičně dohromady. Z pohledu ryze ekonomického jsme na tomto plese vydělali částku, která je jako každý jiný finanční příjem pro další činnost naší organizaci přínosem!  

V této souvislosti je třeba si znovu připomenout, že nejen námi poskytované služby v účelovém zařízení, ale také dobrovolné vstupné na podzimní výstavě, dále pak  ekonomický přínos z plesu slouží naší organizaci v podstatě jako jediný příspěvek do naší spolkové pokladny. Jen díky těmto příjmům jsme i v dnešní nelehké ekonomické situaci schopni především zachovat a provozovat svěřené dědictví našich předchůdců, budovu našeho víceúčelového zařízení a pokrýt důstojným způsobem i další finanční vydání spojené s běžným fungováním naší organizace.

V průběhu celého hodnoceného období bylo ve smyslu přijatých pravidel pamatováno i na naše členy, kteří oslavovali svá kulatá životní jubilea.

Dále mi dovolte, abych jménem výboru naší místní organizace upřímně poděkoval za odvedenou práci a to nejen členům výboru, ale také i všem členům naší místní organizace, ale i nečlenům, kteří se bez nároku na jakoukoliv odměnu podíleli svou prací na zdárném průběhu jednotlivých akcí, které naše organizace v průběhu minulého období pořádala.

 Zvláštní poděkování pak patří především všem, kteří se svými výpěstky podíleli na podzimní výstavě a také i našim sponzorům, kteří svými dary do tradiční velké tomboly přispívají ke zdárnému průběhu našeho plesu.

I nadále je našim stálým přáním a cílem naší činnosti, abychom svou prací navázali na naše předchůdce a aby Místní organizace ČZS v Hustopečích nad Bečvou zůstala i nadále nepřehlédnutelnou součástí veřejného života našeho městyse.

Všem nám dohromady pak přejeme stálé zdraví a mnoho úspěchů a radosti z výsledků práce na našich zahrádkách !

Zprávu předkládá: Ing. Hýža Josef, jednatel organizace

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29 30

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský