Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

SDH Hustopeče n.B.

Sbor dobrovolných hasičů Hustopeče nad Bečvou

znakDříve než byl v Hustopečích založen Sbor dobrovolných hasičů, zakoupili si v roce 1848 čtyři místní rolníci Josef Frydrych č. 4, Jan Dobeš č. 20, Václav Martoch č. 35 a Jan Vozák č. 55 z vlastních prostředků ruční stříkačku, která se v obci používala při vypuknuvších požárech. Stříkačka byla starého a primitivního systému bez hadice, takže při požárech musela být postavena do bezprostřední blízkosti ohně. Nádobami se do ní nalévala voda a kyvadly pak byla tlačena obyčejnou kovovou trubkou na oheň v podobě malých ručních stříkaček. Proud ze stříkačky měl však velmi malý a krátký dopad. Dne 12. února 1884 vypukl požár u rolníků Františka Fabíka a Jana Martocha v č. 37 a 38, po němž byl v Hustopečích za velkého nadšení občanů založen Sbor dobrovolných hasičů. Čítal 81 členů. Byl zvolen prozatimní výbor, zaslány byly ke schválení stanovy a brzy na to byla svolána valná hromada, která zvolila první funkcionáře sboru. Prvním velitelem sboru (tehdy náčelníkem) byl zvolen rolník Josef Frydrych, jednatelem kaplan Antonín Sehnal, pokladníkem Josef Frydryšek a zbrojířem Karel Marolík. Obec, za starostenství Josefa Bajera, zakoupila nově založenému sboru potřebnou výzbroj a nářadí.Pracovní a vycházkové oblečení si členové pořídili sami. V roce 1888 byla pro náš sbor zakoupena sací dvouproudová stříkačka od firmy Smejkal. První zbrojnice byla na náměstí č. 2 u Jaroušků. Za starosty obce Josefa Trlifaje byla pak postavena nová zbrojnice v Brance, kde byla do roku 1957. V té době vznikaly hasičské sbory i v okolí, a tak byly zřízeny hasičské župy. Náš sbor byl přidělen k hasičské župě se sídlem v Kelči. Zásahů při katastrofálních požárech se sbor zúčastnil v Miloticích, Lešné, Němeticích, kde vykonal dobré a platné služby. Koncem 19. století (rok 1898) měl náš sbor následující vybavení: dvouproudovou čtyřkolovou stříkačku se sacím zdrojem, čtyřkolovou stříkačku bez sacího zdroje a 3 berlovky. Po dobu 1. světové války byla činnost sboru omezena na hlavní jeho účel - pomoci bližnímu. Nutno připomenout záchranných prací při požáru věže místního kostela zasažené bleskem. Po skončení války vplul život sboru do normálních kolejí. V roce 1924 sbor modernizuje své nářadí zakoupením mechanicky posouvajícího žebře od fy Portl - Frohlich. V roce1929, u příležitosti 45. výročí založení sboru, byla pro náš sbor zakoupena nová motorová stříkačka. V období 1. republiky se, vedle zásahů při požárech (cca 25 případů), konala hasičská cvičení. Rovněž kulturní činnost sboru byla bohatá (plesy, hasičské výlety, činnost divadelního kroužku v letech 1935-1938) V roce 1938 bylo poprvé založeno družstvo dorostu ve věku 15 - 18 let. Ani v letech 2. světové války činnost našeho sboru neustala. Vedle zásahů při požárech a žňových hlídek projevoval sbor aktivity i v kulturní oblasti. V roce 1939 dochází ke zrušení hasičských žup, namísto nich jsou založeny okresní hasičské jednoty. V poválečných letech dochází k oživení činnosti sboru. Byla obnovena pravidelná požární cvičení na úrovni okrsku, jakož i tradice hasičských výletů. V období let 1945-1950 byl náš sbor přivolán k požárům osmkrát. V roce 1949 byla našemu sboru přidělena, na vybudování nového hasičského domu, budova po hospodářském družstvu bývalého velkostatku. V témže roce byla přidělena požární auta. V roce 1951 dochází ke změně názvu na Místní hasičská jednota. Byla zřízena hasičská siréna (do té doby svolávali k požáru trubači) a provedena oprava hasičského domu. Pravidelně se konala hasičská cvičení na úrovni okrsku a okresu. V letech 1953 - 55 se naše družstva mužů probojovala až do krajské soutěže. V roce 1954 došlo k založení družstva žen, která se rovněž zúčastňovala okrskových a okresních soutěží do roku 1957. K požárům vyjížděl náš sbor od r. 1951 - 1960 ve 12 případech. Dále v roce 1952 zasahoval náš sbor při povodni , která postihla naši obec dne 2. června. V letech 1956 - 57 byl vybudován byt pro strojníka. Jeho prvním obyvatelem byl Robert Kreml. Každoročně se prováděly preventivní žňové hlídky, jakož i prohlídky obytných domů. V šedesátých letech se opět mění název, a sice na Svaz požární ochrany. Výjezd k požárům zaznamenán v 9 případech. Sbor pořádá pravidelná okrsková cvičení, organizuje preventivní a žňové hlídky, pokračuje v tradici požárnických plesů a účastní se pohárových soutěží v Opatovicích a Odrách. V roce 1963 přibyla do naší výzbroje nová cisternová stříkačka o obsahu 2000 l. V letech 1971 - 1980 bylo zaznamenáno 18 výjezdů k požárům. Největší požár tohoto období, kterému 11. srpna 1971 padla za oběť stodola místního JZD, vznikl od jiskry z motoru mlátičky. Po dobu 30 hodin se účastnilo na likvidaci tohoto živlu 15 požárních sborů. O omezení počtu požárů a snížení škod se členové sboru zasloužili i pravidelným prováděním preventivních prohlídek drobných provozoven a obytných domů. Jako vítěz okrskových soutěží se sbor v letech 1971 a 1977 účastní okresní soutěže. Účastní se také pohárových soutěží (Odry, Opatovice, Drahotuše, Dolní Bečva), jubilejních oslav sborů v Porubě, Vysoké a Miloticích. V roce 1972 dochází k založení družstva dorostu a na podzim roku 1974 bylo založeno družstvo žáků. V roce 1974 sbor také oslavil 90. výročí svého vzniku. V roce 1977 se výzbroj sboru rozšířila o cisternové auto Škoda Trambus o obsahu 5000 l s vodním dělem a pěnotvorným přípravkem. V roce 1980 ustanoveno družstvo žen, které se účastnilo soutěží v letech 1981 - 86. V letech 1981-1990 byl náš sbor povolán k dvaceti požárům. V průběhu těchto let přibyla do naší výzbroje nová vozidla - AVIA a cisterna Tatra o obsahu 6000 l. S demokratizačním procesem od listopadu 1989 jsme svědky změn i v organizaci požární ochrany. V r. 1990 je ustanoveno ústřední sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a následně okresní sdružení. Náš sbor nese název Sbor dobrovolných hasičů. V letech 1991 - 2000 vyjížděl náš sbor k požárům ve 41 případech, nejvíce v r. 1992 (15 krát). Aktivně se účastnil i záchrany osob a majetku při povodni v r. 1997. Výjezd k požáru v Choryni dne 2. 11. 1997 byl poznamenán tragickou událostí. Během výjezdu došlo k náhlému úmrtí řidiče vozidla Tatra - 138 a dlouhodobého velitele sboru i okrsku br. Františka Bartošíka. Při této události došlo i k poškození vozidla, které se však podařilo během 2 měsíců opravit. Významným úspěchem tohoto období bylo, že družstvo mužů vybojovalo v letech 1992-1996 1. místo v okrskové soutěži a reprezentovalo náš sbor i okres Přerov na oblastní soutěži . V roce 1995 se pro náš sbor podařilo získat 3 ks dýchacích přístrojů které budou používány při záchranných pracích a při požárech. V současné době je oprávněno tyto přístroje používat 8 členů. V roce 1997 byla vysvěcená nová socha sv. Floriána, patrona hasičů, na náměstí. Po celou dobu historie našeho sboru se naši členové, vedle ochrany a majetku bližních, podíleli i na rozvoji obce a společenském a kulturním dění v obci. Zde je nutno připomenout brigádnickou výpomoc našich členů, každoroční sběr starého železa, pořádání plesů výletů, kácení máje i účast na pobožnostech ( Vzkříšení Páně, Boží Tělo, oslava sv. Floriána ). V současné době má náš sbor 91 členů, z tpho 7 žen. Práci sboru řídí výbor organizace ve složení: starosta - František Kopřiva, místostarosta - František Dohnal, velitel - Leopold Pavlík, jednatel -Jiří Dohnal. Dalšími členy výboru jsou: Karel Havran, Oldřich Havran, Pavel David, Dobromila Hadašová, Marek Janošek, Stanislav Jambor, Bohumír Jambor. V revizní komisi jsou: Bohuslav Perutka, Petr Blažek, Roman Pospíšil. Náš sbor patří do okrsku Hustopeče, který dále tvoří sbory: Poruba, Vysoká, Milotice, Špičky, Černotín, Hluzov. Z našeho sboru je ve funkci okrskového velitele Oldřich Havran.

Další informace najdete také na http://sdh-hustopece.unas.cz/

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20
21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2 3
4

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský