Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

SDH Hustopeče n.B.

Sbor dobrovolných hasičů Hustopeče nad Bečvou

znakDříve než byl v Hustopečích založen Sbor dobrovolných hasičů, zakoupili si v roce 1848 čtyři místní rolníci Josef Frydrych č. 4, Jan Dobeš č. 20, Václav Martoch č. 35 a Jan Vozák č. 55 z vlastních prostředků ruční stříkačku, která se v obci používala při vypuknuvších požárech. Stříkačka byla starého a primitivního systému bez hadice, takže při požárech musela být postavena do bezprostřední blízkosti ohně. Nádobami se do ní nalévala voda a kyvadly pak byla tlačena obyčejnou kovovou trubkou na oheň v podobě malých ručních stříkaček. Proud ze stříkačky měl však velmi malý a krátký dopad. Dne 12. února 1884 vypukl požár u rolníků Františka Fabíka a Jana Martocha v č. 37 a 38, po němž byl v Hustopečích za velkého nadšení občanů založen Sbor dobrovolných hasičů. Čítal 81 členů. Byl zvolen prozatimní výbor, zaslány byly ke schválení stanovy a brzy na to byla svolána valná hromada, která zvolila první funkcionáře sboru. Prvním velitelem sboru (tehdy náčelníkem) byl zvolen rolník Josef Frydrych, jednatelem kaplan Antonín Sehnal, pokladníkem Josef Frydryšek a zbrojířem Karel Marolík. Obec, za starostenství Josefa Bajera, zakoupila nově založenému sboru potřebnou výzbroj a nářadí.Pracovní a vycházkové oblečení si členové pořídili sami. V roce 1888 byla pro náš sbor zakoupena sací dvouproudová stříkačka od firmy Smejkal. První zbrojnice byla na náměstí č. 2 u Jaroušků. Za starosty obce Josefa Trlifaje byla pak postavena nová zbrojnice v Brance, kde byla do roku 1957. V té době vznikaly hasičské sbory i v okolí, a tak byly zřízeny hasičské župy. Náš sbor byl přidělen k hasičské župě se sídlem v Kelči. Zásahů při katastrofálních požárech se sbor zúčastnil v Miloticích, Lešné, Němeticích, kde vykonal dobré a platné služby. Koncem 19. století (rok 1898) měl náš sbor následující vybavení: dvouproudovou čtyřkolovou stříkačku se sacím zdrojem, čtyřkolovou stříkačku bez sacího zdroje a 3 berlovky. Po dobu 1. světové války byla činnost sboru omezena na hlavní jeho účel - pomoci bližnímu. Nutno připomenout záchranných prací při požáru věže místního kostela zasažené bleskem. Po skončení války vplul život sboru do normálních kolejí. V roce 1924 sbor modernizuje své nářadí zakoupením mechanicky posouvajícího žebře od fy Portl - Frohlich. V roce1929, u příležitosti 45. výročí založení sboru, byla pro náš sbor zakoupena nová motorová stříkačka. V období 1. republiky se, vedle zásahů při požárech (cca 25 případů), konala hasičská cvičení. Rovněž kulturní činnost sboru byla bohatá (plesy, hasičské výlety, činnost divadelního kroužku v letech 1935-1938) V roce 1938 bylo poprvé založeno družstvo dorostu ve věku 15 - 18 let. Ani v letech 2. světové války činnost našeho sboru neustala. Vedle zásahů při požárech a žňových hlídek projevoval sbor aktivity i v kulturní oblasti. V roce 1939 dochází ke zrušení hasičských žup, namísto nich jsou založeny okresní hasičské jednoty. V poválečných letech dochází k oživení činnosti sboru. Byla obnovena pravidelná požární cvičení na úrovni okrsku, jakož i tradice hasičských výletů. V období let 1945-1950 byl náš sbor přivolán k požárům osmkrát. V roce 1949 byla našemu sboru přidělena, na vybudování nového hasičského domu, budova po hospodářském družstvu bývalého velkostatku. V témže roce byla přidělena požární auta. V roce 1951 dochází ke změně názvu na Místní hasičská jednota. Byla zřízena hasičská siréna (do té doby svolávali k požáru trubači) a provedena oprava hasičského domu. Pravidelně se konala hasičská cvičení na úrovni okrsku a okresu. V letech 1953 - 55 se naše družstva mužů probojovala až do krajské soutěže. V roce 1954 došlo k založení družstva žen, která se rovněž zúčastňovala okrskových a okresních soutěží do roku 1957. K požárům vyjížděl náš sbor od r. 1951 - 1960 ve 12 případech. Dále v roce 1952 zasahoval náš sbor při povodni , která postihla naši obec dne 2. června. V letech 1956 - 57 byl vybudován byt pro strojníka. Jeho prvním obyvatelem byl Robert Kreml. Každoročně se prováděly preventivní žňové hlídky, jakož i prohlídky obytných domů. V šedesátých letech se opět mění název, a sice na Svaz požární ochrany. Výjezd k požárům zaznamenán v 9 případech. Sbor pořádá pravidelná okrsková cvičení, organizuje preventivní a žňové hlídky, pokračuje v tradici požárnických plesů a účastní se pohárových soutěží v Opatovicích a Odrách. V roce 1963 přibyla do naší výzbroje nová cisternová stříkačka o obsahu 2000 l. V letech 1971 - 1980 bylo zaznamenáno 18 výjezdů k požárům. Největší požár tohoto období, kterému 11. srpna 1971 padla za oběť stodola místního JZD, vznikl od jiskry z motoru mlátičky. Po dobu 30 hodin se účastnilo na likvidaci tohoto živlu 15 požárních sborů. O omezení počtu požárů a snížení škod se členové sboru zasloužili i pravidelným prováděním preventivních prohlídek drobných provozoven a obytných domů. Jako vítěz okrskových soutěží se sbor v letech 1971 a 1977 účastní okresní soutěže. Účastní se také pohárových soutěží (Odry, Opatovice, Drahotuše, Dolní Bečva), jubilejních oslav sborů v Porubě, Vysoké a Miloticích. V roce 1972 dochází k založení družstva dorostu a na podzim roku 1974 bylo založeno družstvo žáků. V roce 1974 sbor také oslavil 90. výročí svého vzniku. V roce 1977 se výzbroj sboru rozšířila o cisternové auto Škoda Trambus o obsahu 5000 l s vodním dělem a pěnotvorným přípravkem. V roce 1980 ustanoveno družstvo žen, které se účastnilo soutěží v letech 1981 - 86. V letech 1981-1990 byl náš sbor povolán k dvaceti požárům. V průběhu těchto let přibyla do naší výzbroje nová vozidla - AVIA a cisterna Tatra o obsahu 6000 l. S demokratizačním procesem od listopadu 1989 jsme svědky změn i v organizaci požární ochrany. V r. 1990 je ustanoveno ústřední sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a následně okresní sdružení. Náš sbor nese název Sbor dobrovolných hasičů. V letech 1991 - 2000 vyjížděl náš sbor k požárům ve 41 případech, nejvíce v r. 1992 (15 krát). Aktivně se účastnil i záchrany osob a majetku při povodni v r. 1997. Výjezd k požáru v Choryni dne 2. 11. 1997 byl poznamenán tragickou událostí. Během výjezdu došlo k náhlému úmrtí řidiče vozidla Tatra - 138 a dlouhodobého velitele sboru i okrsku br. Františka Bartošíka. Při této události došlo i k poškození vozidla, které se však podařilo během 2 měsíců opravit. Významným úspěchem tohoto období bylo, že družstvo mužů vybojovalo v letech 1992-1996 1. místo v okrskové soutěži a reprezentovalo náš sbor i okres Přerov na oblastní soutěži . V roce 1995 se pro náš sbor podařilo získat 3 ks dýchacích přístrojů které budou používány při záchranných pracích a při požárech. V současné době je oprávněno tyto přístroje používat 8 členů. V roce 1997 byla vysvěcená nová socha sv. Floriána, patrona hasičů, na náměstí. Po celou dobu historie našeho sboru se naši členové, vedle ochrany a majetku bližních, podíleli i na rozvoji obce a společenském a kulturním dění v obci. Zde je nutno připomenout brigádnickou výpomoc našich členů, každoroční sběr starého železa, pořádání plesů výletů, kácení máje i účast na pobožnostech ( Vzkříšení Páně, Boží Tělo, oslava sv. Floriána ). V současné době má náš sbor 91 členů, z tpho 7 žen. Práci sboru řídí výbor organizace ve složení: starosta - František Kopřiva, místostarosta - František Dohnal, velitel - Leopold Pavlík, jednatel -Jiří Dohnal. Dalšími členy výboru jsou: Karel Havran, Oldřich Havran, Pavel David, Dobromila Hadašová, Marek Janošek, Stanislav Jambor, Bohumír Jambor. V revizní komisi jsou: Bohuslav Perutka, Petr Blažek, Roman Pospíšil. Náš sbor patří do okrsku Hustopeče, který dále tvoří sbory: Poruba, Vysoká, Milotice, Špičky, Černotín, Hluzov. Z našeho sboru je ve funkci okrskového velitele Oldřich Havran.

Další informace najdete také na http://sdh-hustopece.unas.cz/

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31

Chytrý městys

Mobilní rozhlas

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský