Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

SDH Vysoká

Sbor dobrovolných hasičů Vysoká

Hasičský sbor byl na Vysoké založen poměrně pozdě. Obecní výbor se zabýval návrhem založení hasičského sboru poprvé na podzim v roce 1942, na popud okresní hasičské jednotky v Hranicích a zemského úřadu. Starosta Šnajdr se zúčastnil dne 29. 11. 1942 porady velitelů v Lipníku, kde byl instruován o způsobu založení sboru. Dne 7. 12. 1942 svolal starosta obce Bonifác Šnajdr zakládající schůzi sboru dobrovolných hasičů. Přihlásilo se 34 bratří. Na této schůzi byli zvoleni jako vedoucí funkcionáři hasičského sboru tito občané: Starosta sboru: Vozák Robert č. 14 Místostarosta: Šnajdr Bonifác č. 7 Velitel sboru: Rýpar Josef č. 4 Zástupce velitele: Vrána Jan č. 19 Jednatel sboru: Horák Antonín č. 15 Vzdělavatel: Hájek Viktor, učitel ve výslužbě, t. č. bytem ve Vysoké u Vyčitalů Trubači: Trefil František, Šnajdárek Karel Zdravotníci: Bartoněk Josef, Horák Robert, Frydrych Jan, Blažková Zdenka, Kubešová Žofie, kteří se pak zúčastnili kurzu v Hranicích v únoru 1943. Sbor je registrován od roku 1943. V roce 1943 byly přijaty sestry Blažková Zdeňka, Kubešová Žofie. První vybavení bylo 20 kusů hasičských přileb a 2 žebře. V květnu 1943 byla vybudována vodní nádrž na dolním konci před č. 25. V říjnu 1943 byla uzavřena objednávka na motorovou stříkačku u firmy Stratílek v Českých Budějovicích. Stříkačka PS 8 došla vlakem 10. 2. 1947 na nádraží do Polomu. Pak byla převezena Josefem Rýparem na Vysokou. Zabíhal ji strojmistr Robert Veverka. V červnu 1947 byla zahájena stavba hasičské zbrojnice, stavba byla zadaná architektovi Prášilovi z Polomu. Zakoupeny byly hasičské stejnokroje v ceně 24 000 Kč. Dne 8. června se sbor poprvé zúčastnil okrskového cvičení v Miloticích nad Bečvou. V roce 1948 pokračovala stavba svépomocí. Dokončena byla v roce 1949 a 11. 6. 1949 byla předána veliteli Josefu Rýparovi, aby sloužila svému účelu. V roce 1951 byl zakoupen starší automobil Wanderer, který byl během roku v autodílnách opraven a v dubnu 1952 byl dovezen do sboru. U příležitosti 10 letého trvání sboru bylo založeno družstvo žen . Sbor dobrovolných hasičů se stal důležitou společenskou složkou v obci. Pořádal hasičské výlety, zúčastňoval se soutěží, pořádal plesy a hasiči ve stejnokrojích byli důležitou součástí různých oslav v obci.V roce 1962 bylo opět obnoveno družstvo žen. V roce 1964 bylo založeno poprvé družstvo dorostenců. V roce 1965 byl zakoupen automobil značky ERENA. Dobrá úroveň družstev se projevila i v roce 1966, když úspěšně zasáhli při požáru stodoly u Žemlů v č. 25. V letech 1973 - 1975 se členové sboru podíleli na stavbě kulturního domu v obci, v jeho přízemí byla vybudována garáž pro požární vozidlo. Na stavbě odpracovali hasiči 7 500 brigádnických hodin. Na vybavení kulturního domu věnovali hasiči 6000 Kč. V červnu 1975 zasahovala jednotka pří požáru střechy kravína v obci. V roce 1976 bylo založeno družstvo žáků, které vedl Josef Staněk. Členové sboru se zúčastnili výstavby nové požární nádrže, kde odpracovali celkem 2 200 brigádnických hodin. V roce 1980 získal sbor od okresní inspekce starší vůz Avii-30. V tomto roce jsme dostali hlavně za dobré výsledky a za práci s mládeží motorovou stříkačku PPS-12. Velkou pozornost věnoval sbor práci s mládeží, o čemž svědčí úspěchy, dosažené v soutěžích v osmdesátých letech našimi dorostenci a žáky. U příležitosti 40. výročí založení sboru se v roce 1982 konal ve Vysoké I. ročník pohárové soutěže družstev v okrese Přerov. Zúčastnilo se 11 družstev mužů a 5 družstev žen. Rekordní počet členů ( 99 z celkového počtu 240 obyvatel ) měl sbor v r. 1987 V roce 1989 byla provedena generální oprava Avie. Za padesát let trvání sboru ve Vysoké se vystřídalo několik set občanů vesnice. Sbor byl vždycky významnou složkou života vesnice v oblasti společenské a kulturní, sportovní i brigádnické činnosti. Z několika generací bratrů a sester hasičů je třeba vyzvednout činnost dlouholetého velitele sboru i okrsku bratra Josefa Vozáka, který se činnosti sboru věnoval již od jeho založení, jeho činnost řídil, organizoval a pro hasiče žil. O nové oživení činnosti sboru se nejvíce zasloužili současný velitel Břetislav Černoch a starosta Jiří Šindler, kteří spolu s dalšími členy vychovali již několik družstev žáků a dorostenců. Nadchli pro hasičskou činnost prakticky veškerou mládež v obci. Činnost a výsledky těchto družstev na úrovni okresu i kraje tvoří slavnou kapitolu vysockého hasičského sboru i vesnice. V roce 1997 se naši členové zúčastnili v hojném počtu záchranných akcí při povodních v Miloticích. Za tuto práci obdrželi z okresního sdružení diplomy a odznaky.. V letošním roce máme 73 členů, z toho 49 mužů, 7 žen a 17 mladých hasičů. Ve vedení sboru se vystřídali za celé období tito občané: Starostové: Vozák Robert, Rýpar Josef, Blažek František, Bartoněk Ferdinand, Žemla Josef, Šindler Jiří, Menšík Martin Velitelé: Rýpar Josef, Vozák Josef, Bartoněk Ferdinand, Menšík František, Staněk Josef, Čenoch Břetislav, Kubeša Václav Jednatelé: Rušar Antonín, Žemla Josef, Staněk Josef, Blažek František, Holub Jan, Vomáčka Václav Požáry ve Vysoké: V roce 1850 řetězový požár v obci v domovních číslech: 15,16,17,18, 19, 20, 22, 24, 2 Na jaře 1925 požár mlýna u Lobišů č. 10. V lednu 1933 požár doškové střechy stodoly u Žemlů č. 25, 24. června 1975 požár střechy kravín JZD Vysoká.

webové stránky SDH Vysoká

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11
12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30 31 1 2

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský