Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Městys Hustopeče nad Bečvou zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce OÚ:

Městys Hustopeče nad Bečvou

sídlo: Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

IČ: 00301329

datová schránka: abjbqf5

telefon: 581 626 111

e-mail: posta@ihustopeče nad Bečvou

 

Pověřenec pro osobní údaje:

Tomáš Bíbrlík

e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz

tel. 777 698 876

úřední dny: Pondělí - Pátek – 8:00 až 16:00

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Stav vodní hladiny Loučský potok

OSA

Oćhranný svaz autorský