Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Honební společenstvo Hustopeče nad Bečvou – pozvánka na valnou hromadu

Honební společenstvo Hustopeče nad Bečvou – pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

(podle §22, odst.2 zákona č.449/2001 Sb.)

Honební společenstvo Hustopeče nad Bečvou – pozvánka na valnou hromadu

Termín konání: 21.3.2013 v 17 hodin

Místo konání: sál kulturního domu Hustopeče nad Bečvou

Pořad valné hromady:

1.       Zahájení a schválení programu valné hromady dle pozvánky

2.       Volba zapisovatele, sčítačů hlasů, mandátové, volební a návrhové komise

3.       Zpráva mandátové komise

4.       Zpráva o činnosti honebního společenstva Hustopeče nad Bečvou za uplynulé období

5.       Rozhodnutí o využití honitby od 1.4.2013 do 31.3.2023

6.       Volba orgánů honebního společenstva

7.       Zpráva volební komise

8.       Diskuse

9.       Usnesení a závěr

Jestliže se této valné hromady nemůžete z jakéhokoliv důvodu zúčastnit a přejete si, aby Vás na ní zastupoval někdo jiný a konal za Vás veškeré úkony, ke kterým je člen honebního společenstva oprávněn podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, musíte jej zmocnit na základě písemné plné moci(viz.níže). Toto zmocnění použije zmocněná osoba při příchodu na valnou hromadu k presenci.

 

Pozvánka a plná moc - HS Hustopeče 

Plná moc k zastupování na řádné valné hromadě

Já, níže podepsaný člen Honebního společenstva Hustopeče nad Bečvou, zmocňuji pana(í)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

jméno, příjmení, bydliště, datum narození

aby mě zastupoval na jednání valné hromady Honebního společenstva Hustopeče nad Bečvou dne 21.3.2013 a na této valné hromadě činil(a) za mě všechny úkony, ke kterým je člen honebního společenstva oprávněn podle zákona č.449/2001 Sb.,o. myslivosti

………………………………………………   …………………………........    ……………..........................................................

jméno, příjmení,titul                                             rodné číslo                                                             bydliště

V ……………………………………………… dne……………………………………………  ……………………………………………………

                                                                                                                                             vlastnoruční podpis

Zmocněnec:

Výše uvedené zmocnění přijímám

V ………………………………………………  dne………………………………………  …………………………………………………………

                                                                                                                                             Vlastnoruční podpis

 

Datum vložení: 4. 3. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2013 0:00
Autor: Ing. Václav Vomáčka MSc.

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Stav vodní hladiny Loučský potok

OSA

Oćhranný svaz autorský