Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Kominictví

Kominictví Jiří Šešulka, tel: 581 613 603, mobil: 732 787 866, Hrabůvka 45, 753 01

Kominictví Jana Zacharková, mobil: 608 934 727, T.G.M. 47, Lipník nad Bečvou, 751 31


 

Vlastník, správce a uživatel budov (včetně rekreačních) je povinen (dle vyhlášky MV ČR 111/81 Sb)., zajistit čištění a kontrolu komínů prostřednictvím odborné firmy ve stanovených lhůtách. Argument, že si majitel komín vyčistil sám, je právně irelevantní, protože čištění spalinových cest a jejich kontrola je odborná činnost.

"Čištění komínů je mechanické odstranění produktu spalování (pevné částice spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzátní jímky. Spalinová cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče, až po ústí komínu. Kontrola komínu není vyčištění spalinové cesty, ale odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby. Čištěním se rozumí: zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu), odstranění sazí z půdice komínového průduchu, kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod. (citace kominictví Pechlát).“

Lhůty pro čištění komínů (VYHLÁŠKA ministerstva vnitra, ze dne 24. října 1981 o čištění komínů 111/1981 Sb.)

(1) Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu (§ 4 odst. 1) se provádí za rok nejméně:
a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná
1 do výkonu 50 kW šestkrát,
2 s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;
b) jsou do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná
1 do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát,
2 do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát,
3 s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;
c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách,3) pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou.

Nečištění komínů může být pro majitele objektu dost velkým problémem.
Např. požár budovy od vznícení sazí nečištěného komína může znamenat problém z hlediska platby od pojišťovny.
Nečištěním komínů může ale dojít i k otravám oxidem uhelnatým. I zde se u soudu zjišťuje míra zavinění nečištěním komínů.

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20
21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2 3
4

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský