Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2019

Hustomilka

Městys Hustopeče nad Bečvou a obec Milotice nad Bečvou slavnostně otevřeli ve čtvrtek 7.listopadu 2019 novou stezku s názvem :

STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE SE SPOLEČNÝM PROVOZEM HUSTOPEČE NAD BEČVOU - MILOTICE NAD BEČVOU

Žadatelem dotace byl městys Hustopeče nad Bečvou, který má smlouvu s Miloticemi nad Bečvou o finančním vyrovnání akce na jejich katastrálním území.

Mikroregion Hranicko jako nositel projektu má své nemalé zásluhy na zpracování Studie proveditelnosti a žádosti o dotaci. MAS Hranicko má velké zásluhy na tom, že tak významný  a potřebný  (již dlouhá léta ) projekt byl ní podpořen.

Na stezku MAS Hranicko uvolnila největší díl z integrovaných projektů  SCLLD (10,2 % alokace celé SCLLD MAS Hranicko). Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014–2020– Programovým dokumentem IROP z Ministerstva místního rozvoje.

Cílem projektu bylo zvýšit dostupnost do zaměstnání, školy a služeb co nejvíce lidem v obou obcích a okolí a hlavně zvýšení bezpečnosti při cyklodopravě a omezit cyklodopravu na silnici I/35. Výstupem projektu je vybudovaná cyklostezka Hustopeče n/B – Milotice n/B v délce 1,63 km. Realizace projektu měla být do konce letošního roku 2019 a trvala cca 150 dnů.

Dotace dle rozhodnutí 8 741 751,72 Kč

Vlastní podíl                    460 092,20 Kč

Celkem náklady           9 201 843,92 Kč

 

Před samotnou realizaci byla nutná přeložka sítí a přemostění Milotického potoka, což navýšilo a komplikovalo celý projekt, s kterým se dodavatelská firma EUROVIA CS, a.s. velmi dobře vypořádala.

Hustomilka


Krajské dotace pro hasiče…              olkr-logo

 

Olomoucký kraj poskytl městysi Hustopeče nad Bečvou dotace za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí OK.

JSDH Hustopeče nad Bečvou poskytne 45.800 Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení zásahových obleků, obuvi a přilby.

JSHD Poruba poskytne 7.700 Kč  na pořízení věcného vybavení – proudnice, hadice včetně spojek

JSHD Vysoká poskytne 14.600 Kč na pořízení ochranných prostředků pro hasiče - zásahové přilby, obuv a rukavice


olkr-logo          logo      kartuÅ¡

Obnova zámku v roce 2019

V tomto roce byla dokončená místnost ve 2.patře , a to místnost 2.06, kde byly dokončeny povrchy stěn, podlaha včetně nášlapných vrstev dle fragmentů původní dlažby, dveře a vnitřní okenní parapety. V místnosti 2.07 byly osekané omítky, vybourané konstrukce pro osazení nosních konstrukcí stropů z ocelových valcovaných nosníků, proběhly bourací práce stávajících trámů a  provedly se stužujíci věnce podlah. Byly osazené valcové nosníky do připravených otvorů a provedla se hrubá příprava zdiva pro  další úpravy stavebních otvorů, osazení nových překladů.

Dotace  z MK ČR  1000 000,- Kč

Olomoucký kraj     400 000,- Kč

Celkové náklady  1 888 929,- Kč s DPH


olkr-logo

Oprava hlavního vstupu do kulturního domu ve Vysoké

Proběhla generální oprava hlavního vstupu do kulturního domu v místní části Vysoká na p.č 158,159/1 a 159/3.

Dosavadní vstup byl v havarijním stavu, kdy docházelo k jeho statickým poruchám a hnilobě dřevěných prvků a ohrožení životů návštěvníků.Objekt byl zbourán a na jeho místě byl postaven nový i s bezbarierovým přístupem dle projektů, který zpracoval arch. Ing. Stanislav Vrubel.

Celkové náklady 1 275 000,- Kč

Účelová dotace Olomouckého kraje 700 000,- Kč

Dodavatel :  AMIPROL spol.s r.o.


logo   kartuÅ¡

Oprava střechy na hrobce rodiny Baillou

Zděná hrobka rodu Baillou, postavena v neorenesančním slohu (1885 – 1887), je situována v prostoru bývalého hřbitova, u nádraží. Hrobka byla postavena dle návrhu Ing. Zachariáše Hermanna z Hranic, stavbu prováděl Arnošt Kloss z Krásna u Valašského Meziříčí.

Po stranách vchodu jsou v nikách umístěny sochy Žalu (vlevo) a Naděje (vpravo). V tympanonu je Boží oko, pod ním býval erb rodu Baillou. Po odchodu rodu Baillou v roce 1945 nebyla na stavbě prováděná žádná údržba. V roce 2013 bylo provedeno vlastnictví objektu hrobky včetně okolního pozemku z České republiky na Městys Hustopeče nad Bečvou.

V letošním roce byla provedena oprava střechy hrobky. V rámci záchranných stavebních úprav došlo ke zpevnění klenby nad hlavní lodí a nad apsidou z její vnější části pod dřevěnou konstrukci krovu. Současně byla provedena kompletní sanace a obnova podstřešní římsy. Byly vyměněné poškozené a napadené dřevěné prvky krovu. Současně s položením střešní krytiny z pásů TiZn falcovaného plechu a provedením nového krovu došlo ke kompletní obnově střešní kapličky s makovicí a věžičkou.

Dodavatelem prací byla firma JURÁŇ, s.r.o. z Ústí u Vsetína. Celkové náklady činily 1.432 554,63 Kč. Ministerstvo kultury se podílelo na spolufinancování z havarijního programu dotací ve výši 800.000,- Kč. Zbývající částku 632 554,63 Kč hradil Městys Hustopeče nad Bečvou.

Rezervační systém

Rezervační systém

Kalendář odpady

Září 2022
Po Út St Čt So Ne
29 30 31
1 2 3
4
5 6 7
8 9 10 11
12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25
26 27 28
29
30 1
2

Mobilní rozhlas

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský