Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

2019

Hustomilka

Městys Hustopeče nad Bečvou a obec Milotice nad Bečvou slavnostně otevřeli ve čtvrtek 7.listopadu 2019 novou stezku s názvem :

STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE SE SPOLEČNÝM PROVOZEM HUSTOPEČE NAD BEČVOU - MILOTICE NAD BEČVOU

Žadatelem dotace byl městys Hustopeče nad Bečvou, který má smlouvu s Miloticemi nad Bečvou o finančním vyrovnání akce na jejich katastrálním území.

Mikroregion Hranicko jako nositel projektu má své nemalé zásluhy na zpracování Studie proveditelnosti a žádosti o dotaci. MAS Hranicko má velké zásluhy na tom, že tak významný  a potřebný  (již dlouhá léta ) projekt byl ní podpořen.

Na stezku MAS Hranicko uvolnila největší díl z integrovaných projektů  SCLLD (10,2 % alokace celé SCLLD MAS Hranicko). Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014–2020– Programovým dokumentem IROP z Ministerstva místního rozvoje.

Cílem projektu bylo zvýšit dostupnost do zaměstnání, školy a služeb co nejvíce lidem v obou obcích a okolí a hlavně zvýšení bezpečnosti při cyklodopravě a omezit cyklodopravu na silnici I/35. Výstupem projektu je vybudovaná cyklostezka Hustopeče n/B – Milotice n/B v délce 1,63 km. Realizace projektu měla být do konce letošního roku 2019 a trvala cca 150 dnů.

Dotace dle rozhodnutí 8 741 751,72 Kč

Vlastní podíl                    460 092,20 Kč

Celkem náklady           9 201 843,92 Kč

 

Před samotnou realizaci byla nutná přeložka sítí a přemostění Milotického potoka, což navýšilo a komplikovalo celý projekt, s kterým se dodavatelská firma EUROVIA CS, a.s. velmi dobře vypořádala.

Hustomilka


Krajské dotace pro hasiče…              olkr-logo

 

Olomoucký kraj poskytl městysi Hustopeče nad Bečvou dotace za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí OK.

JSDH Hustopeče nad Bečvou poskytne 45.800 Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení zásahových obleků, obuvi a přilby.

JSHD Poruba poskytne 7.700 Kč  na pořízení věcného vybavení – proudnice, hadice včetně spojek

JSHD Vysoká poskytne 14.600 Kč na pořízení ochranných prostředků pro hasiče - zásahové přilby, obuv a rukavice


olkr-logo          logo      kartuÅ¡

Obnova zámku v roce 2019

V tomto roce byla dokončená místnost ve 2.patře , a to místnost 2.06, kde byly dokončeny povrchy stěn, podlaha včetně nášlapných vrstev dle fragmentů původní dlažby, dveře a vnitřní okenní parapety. V místnosti 2.07 byly osekané omítky, vybourané konstrukce pro osazení nosních konstrukcí stropů z ocelových valcovaných nosníků, proběhly bourací práce stávajících trámů a  provedly se stužujíci věnce podlah. Byly osazené valcové nosníky do připravených otvorů a provedla se hrubá příprava zdiva pro  další úpravy stavebních otvorů, osazení nových překladů.

Dotace  z MK ČR  1000 000,- Kč

Olomoucký kraj     400 000,- Kč

Celkové náklady  1 888 929,- Kč s DPH


olkr-logo

Oprava hlavního vstupu do kulturního domu ve Vysoké

Proběhla generální oprava hlavního vstupu do kulturního domu v místní části Vysoká na p.č 158,159/1 a 159/3.

Dosavadní vstup byl v havarijním stavu, kdy docházelo k jeho statickým poruchám a hnilobě dřevěných prvků a ohrožení životů návštěvníků.Objekt byl zbourán a na jeho místě byl postaven nový i s bezbarierovým přístupem dle projektů, který zpracoval arch. Ing. Stanislav Vrubel.

Celkové náklady 1 275 000,- Kč

Účelová dotace Olomouckého kraje 700 000,- Kč

Dodavatel :  AMIPROL spol.s r.o.


logo   kartuÅ¡

Oprava střechy na hrobce rodiny Baillou

Zděná hrobka rodu Baillou, postavena v neorenesančním slohu (1885 – 1887), je situována v prostoru bývalého hřbitova, u nádraží. Hrobka byla postavena dle návrhu Ing. Zachariáše Hermanna z Hranic, stavbu prováděl Arnošt Kloss z Krásna u Valašského Meziříčí.

Po stranách vchodu jsou v nikách umístěny sochy Žalu (vlevo) a Naděje (vpravo). V tympanonu je Boží oko, pod ním býval erb rodu Baillou. Po odchodu rodu Baillou v roce 1945 nebyla na stavbě prováděná žádná údržba. V roce 2013 bylo provedeno vlastnictví objektu hrobky včetně okolního pozemku z České republiky na Městys Hustopeče nad Bečvou.

V letošním roce byla provedena oprava střechy hrobky. V rámci záchranných stavebních úprav došlo ke zpevnění klenby nad hlavní lodí a nad apsidou z její vnější části pod dřevěnou konstrukci krovu. Současně byla provedena kompletní sanace a obnova podstřešní římsy. Byly vyměněné poškozené a napadené dřevěné prvky krovu. Současně s položením střešní krytiny z pásů TiZn falcovaného plechu a provedením nového krovu došlo ke kompletní obnově střešní kapličky s makovicí a věžičkou.

Dodavatelem prací byla firma JURÁŇ, s.r.o. z Ústí u Vsetína. Celkové náklady činily 1.432 554,63 Kč. Ministerstvo kultury se podílelo na spolufinancování z havarijního programu dotací ve výši 800.000,- Kč. Zbývající částku 632 554,63 Kč hradil Městys Hustopeče nad Bečvou.

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20
21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2 3
4

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský