Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Byla vydána Územní studie "Z1" Hustopeče nad Bečvou

Byla vydána Územní studie "Z1" Hustopeče nad Bečvou

Územní studie dle § 30 odst.2  zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

Městský úřad  Hranice, odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst.1 c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), schválil dne 8.8.2018  možnost využití územní studie „Z1“ Hustopeče nad Bečvou, jako územně plánovacího  podkladu  pro rozhodování v území, dle §25 stavebního zákona.

Do územní studie Hustopeče nad Bečvou lze nahlížet na těchto místech:

  • Městys Hustopeče nad Bečvou
  • Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou, stavebním úřadě
  • MěÚ Hranice, úřad územního plánování

Elektronická podoba je pak dostupná na webových stránkách pořizovatele (níže) a na webových stránkách městyse Hustopeče nad Bečvou.

Přílohy ke stažení

1. Titulní list (122,58 KB)

2. Obsah dokumentace (74,69 KB)

3. Textová část (308,06 KB)

4. Bilance návrhu US (102,13 KB)

5. Řezy-Z1- Hustopeče n.B (200,77 KB)

a. Výkres širších vztahů (1 130,67 KB)

b. HV-urb. koncepce (620,07 KB)

c. HV-doprava (498,71 KB)

d. HV-tech. infrastruktura (483,53 KB)

e. Koordinační výkr. (722,09 KB)

f. Etapizace (324,23 KB)

g. Stávající stav území (331,76 KB)

h. Výkres koncepce veř. prostr. (343,01 KB)

Datum vložení: 8. 8. 2018 15:32
Datum poslední aktualizace: 8. 8. 2018 15:34
Autor:

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Stav vodní hladiny Loučský potok

OSA

Oćhranný svaz autorský