Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Návrhy regionálních železničních JŘ pro období 2018/2019

 Návrhy regionálních železničních JŘ pro období 2018/2019

Návrhy regionálních železničních JŘ pro období 2018/2019

Výsledek obrázku pro kidsok

Vážení cestující,

zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven v § 40 postup pro přípravu a zpracování jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy. Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., zveřejnila dne 7. 6. 2018, návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období platnosti 2018/2019, který byl zveřejněn na webových stránkách verejnadoprava.kidsok.cz dole v sekci „Jízdní řády“. Jedná se o pracovní materiál, který bude na základě obdržených připomínek, podnětů a výše finančních prostředků na pokrytí prokazatelné ztráty dopravci upravován.

Připomínky je možné zaslat prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., do 13. 7. 2018 (vizte www.kidsok.cz/kontaktni-informace/). V této fázi příprav nových jízdních řádů bude na připomínky písemně reagováno jen v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci.

Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání – je třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se vztahují k případným požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje a požadovaný čas.

Předmětem připomínek jsou vlaky, jejichž objednatelem je Olomoucký kraj, tedy vlaky kategorií Os a Sp.

 

Soubor typu pdf 280-hranice-na-morave-strelna-puchov.pdf (203 kB) stáhnout
Datum vložení: 14. 6. 2018 11:17
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2018 13:39
Autor:

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Stav vodní hladiny Loučský potok

OSA

Oćhranný svaz autorský