Městys Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče
nad Bečvou

Dotační programy

Dotační programy

Přehled programů podpory

Programy podpory Stručný popis programu
Začínáte podnikat?
Start* Financování podnikatelských záměrů pro začínající podnikatele (osoby vstupující do podnikání poprvé nebo po delším časovém odstupu)
Využití nových finančních nástrojů Využití nových nedotačních finančních nástrojů pro podporu inovačního podnikání. Tyto nástroje by měly pomoci řešit problematiku financování projektů malých a středních podniků v počáteční fázi podnikání spojených s vysokou rizikovostí a to prostřednictvím rizikového kapitálu. 
  Chybí Vám prostředky pro rozvoj Vaší firmy?
 Progres* Podpora dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů formou podřízených úvěrů a podpora projektů v oblasti energetických služeb, které přispívají ke snížení spotřeby energie a ke zvýšení efektivnosti výroby energie
 Záruka* Usnadnění realizace podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů pomocí zvýhodněných bankovních záruk
 Rozvoj Podpora pořizování nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry v malých a středních podnicích 
 ICT a strategické služby Podpora ICT služeb v České republice, rozvoj informační, znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT, podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na ICT a významným mezinárodním zaměřením 
 ICT v podnicích Dotace na zavádění a rozšiřování informačních a komunikačních technologií v podnicích a využití souvisejících služeb
  Efektivní energie
 Eko-energie** Snižování energetické náročnosti výroby a vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
  Inovace
 Inovace Podpora aktivit směřujících k realizaci inovačního projektu v podnicích a k ochraně práv průmyslového vlastnictví v ČR i v zahraničí
 Potenciál Podpora zřízení a rozšíření infrastruktury pro vývojové a inovační aktivity společností
  Prostředí pro podnikání a inovace
 Spolupráce Podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení - klastrů, pólů excelence, technologických platforem a kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni
 Prosperita Podpora zakládání a dalšího rozvoje subjektů infrastruktury pro výzkum a vývoj (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, centra pro transfer technologií) a podpora sítí business angels.
 Školicí střediska Podpora vzniku a rozvoje infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů
 Nemovitosti Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, podnikatelských zón a regenerace brownfieldů
  Služby pro rozvoj vašeho podnikání
 Poradenství Rozvoj Národního registru poradců, dotované informační, poradenské a vzdělávací služby pro malé a střední podnikatele. Vytvoření systému pro analýzy světových i českých rozvojových trendů majících vliv na inovační aktivitu ekonomiky (příjemcem podpory je CzechInvest).
 Marketing***
  • Zvyšování marketingových aktivit malých a středních podniků na zahraničních trzích
  • Podpora účastí výrobních podniků a poskytovatelů služeb na zahraničních veletrzích a výstavách specializovaného charakteru a na podnikatelských misích pořádaných za účelem prezentace České republiky
  • Rozvoj infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod (příjemcem podpory je CzechTrade)

 Zprostředkujícím subjektem u označených programů je:
* Českomoravská záruční a rozvojová banka
** Česká energetická agentura
*** CzechTrade

 

Chytrý městys

Rezervační systém

Rezervační systém

Sbírka práv. předpisů

Sbírka právních předpisů obcí

Kalendář odpady

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20
21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2 3
4

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hustopečské heraldické galerie

Virtuální prohlídka

městyse
Virtuální prohlídka

Vodní toky

Aktuální stav vodní hladiny

OSA

Oćhranný svaz autorský